2017 г. – ПРОГНОЗА ЗА БЪЛГАРИЯ

Годината за България ще премине под знака на поставянето на нови начала, защото сборът от цифрите на 2017 прави 10/1 – ново начало, нов 27 годишен цикъл. Но в такава година е важно какви точно нови начала стартираме, защото каквито семенца посеем през 2017, такива плодове ще жънем през следващите 9, а като цяло – за предстоящите 27 години. Тук искам да напомня думите на Христос – ако посеем семената на пътя, хората ще ги стъпчат, ако ги хвърлим в канавката, ще изгният, но ако ги хвърлим на плодородна почва, семенцата ще покълнат и ще дадат добър плод. За това всички ние, не само лидерите ни трябва да внимаваме с новите начала.

10/1 е година на растеж и развитие и е добре да се обърне внимание на демографската криза. Крилатата фраза „много сме, силни сме“ тук важи с пълна сила, защото за да е силна България, населението й трябва да нарасне значително, да има реални грижи и за младите хора, които трябва да бъдат задържани в страната, и за болните и възрастните, защото нивото на цивилизацията се отчита най-вече по тези показатели.

2017 за България ще е посветена и на земята, на екологията, селското стопанство и природните ресурси и ще е важно как се решават проблемите, какви промени се правят в тези важни области.

Възможно е да има пробив в сферата на високите технологии, приложими във всички сфери на живота, да се появят нови лица, нови лидери и то не само в сферата на политиката, но и на медицината, инженерните дейности, спорта, изкуството и културата. Може да се очакват смели планове и ходове, дори предприемане на рискове, добре преценени или несъвсем. През тази година всички хора на ръководни постове ще са амбицирани да се доказват по всички възможни начини и конфликти и крамоли не са изключени. Има опасност от прояви на агресия, арогантност, реакционност и безогледно критикарство. Може да се очаква известно подобряване на международните отношения, но проблемът с мигрантската вълна може да ескалира. Има опасност от прояви на господство и подтисничество от страна на силните на деня.

Януари. Месецът ще е доста напрегнат. Изведнъж всички ще се заинтересуват от морал и етика, от спасението на света като цяло и на България в частност, ще обърнат очи и към космоса. Ще има сериозно раздвижване в религиозните среди. Ще бъдат направени изненадващи открития. Но има опасност от сериозни колебания, от съмнения кое е важно и правилно и кое – не, а така може да се доверим на неподходящи съветници. Още през януари можем да очакваме появата на нови лидери, но и прояви на разцепление и разединение на вече утвърдени и влиятелни формации.

Февруари. Обществото ще е доста оживено, оптимизъм няма да липсват, но има опасност митинги предизвикани по какъвто и да е повод да се превърнат в неуправляеми тълпи. Търговията и стоковите борси ще са доста оживени, интересът към вестниците, книгите и медиите ще се радват на сериозен интерес, в това число и реалити предаванията и жълтите хроники. Изобщо всички сцени ще бъдат доста оживени. В държавните и обществени институции и навсякъде, където работят юристи също ще има раздвижване. Има опасност от компромати и проблеми с корупцията, от разпиляване на материални средства и държавни ресурси. За разрешаване на каквито и да е проблеми ще трябва да се прахосват твърде много нерви, пари и време, дори здраве.

Март. Ще има изисквания за точност и коректност, за изпипване на всеки един детайл, за ред и дисциплина, защото ще трябва да се свърши много работа и в администрацията, и в производството на материални блага, и в бизнес делата. Възможно е да бъдат наложени строги правила и ограничения. Има вероятност строителството, минното дело и търговията с недвижими имоти да се пораздвижат. През този месец ще има опасност от напрежение, защото ще открием, че в миналото са допуснати сериозни грешки, които трябва да бъдат поправени незабавно, а това може да доведе по-скоро до объркване, до критикарство и поставяне на ултиматоми, до зараждане на вражди, а не до реална и плодотворна работа. Тоест, ако изборите за парламент за през март, те ще са доста бурни. Има опасност от злополуки свързани с огън и земя.

Април. Ще бъдат направени доста сериозни декларации за положителни промени от много и различни хора. Задачата на обществото ще е на кое да повярва и на кое – не. Много организации и отделни хора ще предявят претенции за свобода на мисълта, словото, действията. Комуникациите на всяко ниво и по всички възможни начини ще са в своя апогей. Търговията на дребно и рекламата ще са във възход. Ще има повишен интерес към сигурността на пътищата и автомобилите. Навсякъде ще има спекула. Игралните зали, ресторантите, театрите и киносалоните ще бъдат пълни. Времето ще мине в заиграване с човешката сетивност. Има опасност от секс скандали и от компромати, от прояви на безотговорност. Възможно е през този месец да се родят повече бебета. Това ще е месец на модата, комуникацията, търговията и рекламата.

Май. Този месец ще има строги изисквания по отношение спазването на реда и закона. Обществото ще обърне сериозно внимание на сигурността, на качеството в образованието и здравеопазването, в сферата на културата, изкуството, услугите. Но има опасност изискванията често да са прекомерни и преекспонирани. Има опасност от отказ да се направят разумни и полезни компромиси. Благотворителността и благотворителните прояви в името на децата и възрастните хора ще са засилени. Възможно е да има повече бракосъчетания. Ще започне усилено благоустройство на населените места или поне ще бъдат направени планове за това.

Юни. Възможен е финансов подем, ако условията, поставени в началото на годината са изпълнени. Ще има засилен интерес към квалификацията и специализацията във всички стопански сфери. Инженерната мисъл и инженерните постижения ще са на голяма почит. Месецът ще мине под знака на проучванията, анализите, планирането, статистиката, счетоводството и отчетите. Обществото ще се заинтересува от религия и мистика но и тук има опасност от крайни прояви, от злоупотреба с религиозните нагласи на хората. Има вероятност от изненадващи открития, като не всички ще са за добро, особено когато става въпрос за неглижирани в миналото проблеми, особено свързани с политиката – външна и вътрешна.

Юли. Времето ще е напрегнато. В действие ще влязат мащабни проекти, а други мащабни проекти ще се провалят с гръм и трясък Производството на материални блага ще е в разцвет, бънките и застрахователните дружества ще имат доста работа. Ще бъдат формирани големи търговски, бизнес, транспортни и строителни организации, като тук е добре да се внимава с доверието и грандиозните планове и надежди. Ще има крупни спортни събития, възможни са и сериозни победи. Но през този месец има опасност от прояви на бруталност и агресия, от злополуки.

Август. През този месец ще бъдат направени много инвентаризации и реорганизации. Излишното и остарялото ще трябва да бъде изхвърлено. Комуникацията с чужбина и със света като цяло ще е засилена, на преден план ще излязат обществените интереси, но има опасност да не се преборим за собствените си интереси и отново да приемем нечии чужди условия. Дейността на хуманитарните организации ще излезе на преден план. На обсъждане ще бъдат поставени проблемите на хората в неравностойно положение, но тук има опасност някой да се опита да изкара дивиденти от чуждото страдание. Има опасност от прояви на демагогия и от политически манипулации и провокации.

Септември. Ще е много важно какви решения се вземат от лидерите и по отношение на политиката, и по отношение на икономиката и селското стопанство, защото едно грешно взето решение през този месец, може да повлече след себе си редица неприятности за следващите 9 години. Лидерите ще трябва да защитават своите позиции, но по разумен и премерен начин. През този месец на преден план ще излязат нови идеи и нови хора. Обществото ще прояви интерес към авангардните технологии и идеи, приложими в ежедневието. Стоковите борси, банките, тържищата ще бъдат по-активни. Можем де очакваме постижения във всички самостоятелни дисциплини и в спорта, и в изкуството. В науката можем да очакваме открития и рационализации. Има опасност от обществен ропот и недоволство по най-различни, дори и дребни поводи. Много хора ще се изявят като критици и критикари.

Октомври. Ще се търси съгласие, ще бъдат използвани посредници и парламентьори за решаване на щекотливи и наболели проблеми, особено по отношение на политиката и финансите. Ще има оживена дипломатическа дейност. През този месец обществото ще обърне внимание на детайлите във всяко нещо, ще гледа под лупа всеки лидер и неговите прояви. Ще бъдат направени статистически проучвания и по отношение на стопанската дейност, и по отношение на населението. Проблемите на жените и разрешаването им също ще бъдат засегнати. Ще има колективни изяви във всички сфери на живота. В средите на културата и изкуството ще има интерес към романтиката и сантименталността. Цялото общество ще се интересува от философия, психология, от религия и мистика. Възможни са провокации и проблеми с еротиката и сексуалността.

Ноември. Обществения живот ще е доста активен. Ще се търси сметка за това какво е обещано в началото на годината и какво де факто е реализирано, но и оптимизъм няма да липсва. Търговията и на едро и на дребно ще е доста оживена, интересът към медии, книги и сцени ще е засилен. Хората ще търсят повече забавления и може да започнат да ги откриват в неподозирани и не особено подходящи области. Ще има опасност от компромати и проблеми с корупцията. Има опасност от разпиляване на материални средства за неподходящи цели. За разрешаване на каквито и да е проблеми ще трябва да се прахосват твърде много ресурси, нерви, пари и време, дори здраве. През този месец всички сцени ще бъдат доста оживени, ще има раздвижване и в държавните и обществени институции и навсякъде, където работят юристи.

Декември. Много напрегнат месец. Обществото ще предяви изисквания за отчет от страна на политиците. Много проекти за промяна и благоустройство на държавата и държавния апарат ще бъдат подложени на обсъждане, дори и на критика Ще бъдат поискани отчети за това, какви ангажименти са поети в началото на годината и какво е реализирано. Възможно е да започнат строежи на големи сгради и пътища или поне да бъдат направени и стартирани подобни проекти. Ще има и засилен интерес към селскостопанските земи и сгради, към селското стопанство като цяло, към природните ресурси, техния добив и употреба за благото на страната. Може да се очаква подобряване на международните отношения. Има опасност от прояви на господство и подтисничество от страна на силните на деня.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.

Този сайт използва Akismet за намаляване на спама. Научете как се обработват данните ви за коментари.