2017 г. – ПРОГНОЗА ЗА БЪЛГАРИЯ

Годината за България ще премине под знака на поставянето на нови начала, защото сборът от цифрите на 2017 прави 10/1 – ново начало, нов 27 годишен цикъл. Но в такава година е важно какви точно нови начала стартираме, защото каквито семенца посеем през 2017, такива плодове ще жънем през следващите 9, а като цяло – за предстоящите 27 години. Тук искам да напомня думите на Христос – ако посеем семената на пътя, хората ще ги стъпчат, ако ги хвърлим в канавката, ще изгният, но ако ги хвърлим на плодородна почва, семенцата ще покълнат и ще дадат добър плод. За това всички ние, не само лидерите ни трябва да внимаваме с новите начала.

10/1 е година на растеж и развитие и е добре да се обърне внимание на демографската криза. Крилатата фраза „много сме, силни сме“ тук важи с пълна сила, защото за да е силна България, населението й трябва да нарасне значително, да има реални грижи и за младите хора, които трябва да бъдат задържани в страната, и за болните и възрастните, защото нивото на цивилизацията се отчита най-вече по тези показатели.

2017 за България ще е посветена и на земята, на екологията, селското стопанство и природните ресурси и ще е важно как се решават проблемите, какви промени се правят в тези важни области.

Възможно е да има пробив в сферата на високите технологии, приложими във всички сфери на живота, да се появят нови лица, нови лидери и то не само в сферата на политиката, но и на медицината, инженерните дейности, спорта, изкуството и културата. Може да се очакват смели планове и ходове, дори предприемане на рискове, добре преценени или несъвсем. През тази година всички хора на ръководни постове ще са амбицирани да се доказват по всички възможни начини и конфликти и крамоли не са изключени. Има опасност от прояви на агресия, арогантност, реакционност и безогледно критикарство. Може да се очаква известно подобряване на международните отношения, но проблемът с мигрантската вълна може да ескалира. Има опасност от прояви на господство и подтисничество от страна на силните на деня.

Януари. Месецът ще е доста напрегнат. Изведнъж всички ще се заинтересуват от морал и етика, от спасението на света като цяло и на България в частност, ще обърнат очи и към космоса. Ще има сериозно раздвижване в религиозните среди. Ще бъдат направени изненадващи открития. Но има опасност от сериозни колебания, от съмнения кое е важно и правилно и кое – не, а така може да се доверим на неподходящи съветници. Още през януари можем да очакваме появата на нови лидери, но и прояви на разцепление и разединение на вече утвърдени и влиятелни формации.

Февруари. Обществото ще е доста оживено, оптимизъм няма да липсват, но има опасност митинги предизвикани по какъвто и да е повод да се превърнат в неуправляеми тълпи. Търговията и стоковите борси ще са доста оживени, интересът към вестниците, книгите и медиите ще се радват на сериозен интерес, в това число и реалити предаванията и жълтите хроники. Изобщо всички сцени ще бъдат доста оживени. В държавните и обществени институции и навсякъде, където работят юристи също ще има раздвижване. Има опасност от компромати и проблеми с корупцията, от разпиляване на материални средства и държавни ресурси. За разрешаване на каквито и да е проблеми ще трябва да се прахосват твърде много нерви, пари и време, дори здраве.

Март. Ще има изисквания за точност и коректност, за изпипване на всеки един детайл, за ред и дисциплина, защото ще трябва да се свърши много работа и в администрацията, и в производството на материални блага, и в бизнес делата. Възможно е да бъдат наложени строги правила и ограничения. Има вероятност строителството, минното дело и търговията с недвижими имоти да се пораздвижат. През този месец ще има опасност от напрежение, защото ще открием, че в миналото са допуснати сериозни грешки, които трябва да бъдат поправени незабавно, а това може да доведе по-скоро до объркване, до критикарство и поставяне на ултиматоми, до зараждане на вражди, а не до реална и плодотворна работа. Тоест, ако изборите за парламент за през март, те ще са доста бурни. Има опасност от злополуки свързани с огън и земя.

Април. Ще бъдат направени доста сериозни декларации за положителни промени от много и различни хора. Задачата на обществото ще е на кое да повярва и на кое – не. Много организации и отделни хора ще предявят претенции за свобода на мисълта, словото, действията. Комуникациите на всяко ниво и по всички възможни начини ще са в своя апогей. Търговията на дребно и рекламата ще са във възход. Ще има повишен интерес към сигурността на пътищата и автомобилите. Навсякъде ще има спекула. Игралните зали, ресторантите, театрите и киносалоните ще бъдат пълни. Времето ще мине в заиграване с човешката сетивност. Има опасност от секс скандали и от компромати, от прояви на безотговорност. Възможно е през този месец да се родят повече бебета. Това ще е месец на модата, комуникацията, търговията и рекламата.

Май. Този месец ще има строги изисквания по отношение спазването на реда и закона. Обществото ще обърне сериозно внимание на сигурността, на качеството в образованието и здравеопазването, в сферата на културата, изкуството, услугите. Но има опасност изискванията често да са прекомерни и преекспонирани. Има опасност от отказ да се направят разумни и полезни компромиси. Благотворителността и благотворителните прояви в името на децата и възрастните хора ще са засилени. Възможно е да има повече бракосъчетания. Ще започне усилено благоустройство на населените места или поне ще бъдат направени планове за това.

Юни. Възможен е финансов подем, ако условията, поставени в началото на годината са изпълнени. Ще има засилен интерес към квалификацията и специализацията във всички стопански сфери. Инженерната мисъл и инженерните постижения ще са на голяма почит. Месецът ще мине под знака на проучванията, анализите, планирането, статистиката, счетоводството и отчетите. Обществото ще се заинтересува от религия и мистика но и тук има опасност от крайни прояви, от злоупотреба с религиозните нагласи на хората. Има вероятност от изненадващи открития, като не всички ще са за добро, особено когато става въпрос за неглижирани в миналото проблеми, особено свързани с политиката – външна и вътрешна.

Юли. Времето ще е напрегнато. В действие ще влязат мащабни проекти, а други мащабни проекти ще се провалят с гръм и трясък Производството на материални блага ще е в разцвет, бънките и застрахователните дружества ще имат доста работа. Ще бъдат формирани големи търговски, бизнес, транспортни и строителни организации, като тук е добре да се внимава с доверието и грандиозните планове и надежди. Ще има крупни спортни събития, възможни са и сериозни победи. Но през този месец има опасност от прояви на бруталност и агресия, от злополуки.

Август. През този месец ще бъдат направени много инвентаризации и реорганизации. Излишното и остарялото ще трябва да бъде изхвърлено. Комуникацията с чужбина и със света като цяло ще е засилена, на преден план ще излязат обществените интереси, но има опасност да не се преборим за собствените си интереси и отново да приемем нечии чужди условия. Дейността на хуманитарните организации ще излезе на преден план. На обсъждане ще бъдат поставени проблемите на хората в неравностойно положение, но тук има опасност някой да се опита да изкара дивиденти от чуждото страдание. Има опасност от прояви на демагогия и от политически манипулации и провокации.

Септември. Ще е много важно какви решения се вземат от лидерите и по отношение на политиката, и по отношение на икономиката и селското стопанство, защото едно грешно взето решение през този месец, може да повлече след себе си редица неприятности за следващите 9 години. Лидерите ще трябва да защитават своите позиции, но по разумен и премерен начин. През този месец на преден план ще излязат нови идеи и нови хора. Обществото ще прояви интерес към авангардните технологии и идеи, приложими в ежедневието. Стоковите борси, банките, тържищата ще бъдат по-активни. Можем де очакваме постижения във всички самостоятелни дисциплини и в спорта, и в изкуството. В науката можем да очакваме открития и рационализации. Има опасност от обществен ропот и недоволство по най-различни, дори и дребни поводи. Много хора ще се изявят като критици и критикари.

Октомври. Ще се търси съгласие, ще бъдат използвани посредници и парламентьори за решаване на щекотливи и наболели проблеми, особено по отношение на политиката и финансите. Ще има оживена дипломатическа дейност. През този месец обществото ще обърне внимание на детайлите във всяко нещо, ще гледа под лупа всеки лидер и неговите прояви. Ще бъдат направени статистически проучвания и по отношение на стопанската дейност, и по отношение на населението. Проблемите на жените и разрешаването им също ще бъдат засегнати. Ще има колективни изяви във всички сфери на живота. В средите на културата и изкуството ще има интерес към романтиката и сантименталността. Цялото общество ще се интересува от философия, психология, от религия и мистика. Възможни са провокации и проблеми с еротиката и сексуалността.

Ноември. Обществения живот ще е доста активен. Ще се търси сметка за това какво е обещано в началото на годината и какво де факто е реализирано, но и оптимизъм няма да липсва. Търговията и на едро и на дребно ще е доста оживена, интересът към медии, книги и сцени ще е засилен. Хората ще търсят повече забавления и може да започнат да ги откриват в неподозирани и не особено подходящи области. Ще има опасност от компромати и проблеми с корупцията. Има опасност от разпиляване на материални средства за неподходящи цели. За разрешаване на каквито и да е проблеми ще трябва да се прахосват твърде много ресурси, нерви, пари и време, дори здраве. През този месец всички сцени ще бъдат доста оживени, ще има раздвижване и в държавните и обществени институции и навсякъде, където работят юристи.

Декември. Много напрегнат месец. Обществото ще предяви изисквания за отчет от страна на политиците. Много проекти за промяна и благоустройство на държавата и държавния апарат ще бъдат подложени на обсъждане, дори и на критика Ще бъдат поискани отчети за това, какви ангажименти са поети в началото на годината и какво е реализирано. Възможно е да започнат строежи на големи сгради и пътища или поне да бъдат направени и стартирани подобни проекти. Ще има и засилен интерес към селскостопанските земи и сгради, към селското стопанство като цяло, към природните ресурси, техния добив и употреба за благото на страната. Може да се очаква подобряване на международните отношения. Има опасност от прояви на господство и подтисничество от страна на силните на деня.

Споделяне

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Този сайт използва Akismet за намаляване на спама. Научете как се обработват данните ви за коментари.

error: Content is protected !!