Народна традиция за 14.06.2019

~ Пророк Елисей. ~

Според народните представи Елисей е един от светците-градушкари, брат на Въртоломей и Вида. Изразът “Видовден види, а Герман, Лисе и Въртоломей ще пакостят от страни”, прибавя и Елисей към групата на градушкарите.

Елисей се почита за предпазване от гръм и градушка през лятото и от виелица през зимата. За това на отредения му ден не се похваща никаква полска и домашна работа. До този ден се сее порсото.

Елисей се почита и за предпазване от косопад (Лисо). Лисо е лош дух, който хем предизвиква косопада хем може да го лекува. Засегнатите от лисина се наричат келеши. Те почитат Елисей, като на празника му палят свещи в черквата, а после излизат на полето и се поливат с лековити отвари, къпят се в “леви” води и правят различни обети за здраве.