Народна традиция за 15.06.2019

~ Видовден ~

И Видовден се тачи за предпазване от градушка. Денят се пада непосредствено след  Елисей. Така през месец юни, когато времето не е особено стабилно, а реколтата вече е започнала да зрее, има поредица от няколко дни, посветени на светците-градушкари. През тези дни хората се опитват да омилостивят природните стихии с надеждата трудът им да не отиде нахалост, да могат да приберат богата реколта.

Вида се явява сестра на Въртоломей и Герман, на Варнава и Въртоломей или на Въртоломей и Елисей. Тя “вижда” пакостите, сторени от братята й, тоест градушките, които те изпращат на хората, но не винаги може да помогне.

Според народните вярвания градушката и другите природни бедствия са пратени на хората от Господа заради сторените от тях грехове. Тези християнски вярвания са породили народната поговорка: “ще дойде Видовден”, тоест ще дойде времето, когато какво е извършил всеки човек.

На Видовден се спазва строга забрана за полска и домашна работа.