Господарските числа

Господарските числа правят носителите си по-популярни, по-лесно различими от околните. Те носят отговорности и изпитания, свързани с техния характер. Притежателите им се вълнуват от съдбата на Земята, от опазването на околната среда, от световната политика и борбата за мир и просперитет, и мечтаят страстно да спасят света. Те често с радост участват в спонсорски и дарителски акции, безкористно се занимават с обществено-полезен труд. Съдбата изисква от тях дисциплина, добра организация, жертвоготовност, отзивчивост към проблемите на другите. Всяко тяхно разсейване, грешка или немарливост се наказват сурово от съдбата. Често тази съдба е тежка и не всеки успява да издържи на изпитанията и на напрежението. По тази причина всяко Господарско число може да се редуцира да обикновено, но по правило, напрежението, макар и намаляло, остава, а невидимата корона оставя своя отпечатък, който се проявява като неуместно господарско поведение, проява на капризи, или заставане в позата на невинна жертва. Носителите на Господарските числа винаги трябва да внимават какво си пожелават, защото обикновено желанията им се сбъдват, но често във вид на изпитания или наказания.

11/2, Морал и етика. Елемент въздух, дух. Електриково синьо и електриково зелено, сребро и платина.

Послание на 11/2 – да погледнем нощното небе и да разберем, че не сме сами във Вселената, да споделим това откритие с хората около себе си. Носителите на това Господарско число са пророци и пратеници на Бога, те са учители между хората, но вършат това ненатрапчиво. Със своето смирение и скромност те могат да разберат духовните нужди на ближните си, помагат им да намерят призванието си.

Осъзнавайки инстинктите си, ние се осъзнаваме като хора, надмогвайки ги, градим морала си и от тук произлиза и посланието на числото – не съди, за да не бъдеш съден, опитай се първо да разбереш, а след това да си правиш изводи и да действаш. Всички носители на числото трябва да научат какво означават понятията морал и етика и да не налагат на околните, пък и на себе си личните си виждания по тези въпроси. Прозренията на това Господарско число не могат да бъдат облечени в конкретна материална форма, тази задача изпълнява следващото Господарско число – 22/4.

Всички хора, подвластни на това строго число трябва да помнят, че в глада няма достойнство. Човекът, изпаднал в крайно бедствено положение или в позиция на неизбежна отбрана, когато трябва буквално да се бори за физическото си оцеляване, забравя за морала и за етиката, тогава законите на цивилизацията губят силата си. С тези сурови изисквания хората, които претендират за мъдрост винаги трябва да се съобразяват

Хармонично 11/2 – това е ново начало на по-високо ниво. Притежателите на 11 развиват усет за обществото, осъзнало се като групова душа; усет за неговите съставни части и връзките между тях, за настроенията в самото общество и извън него. Единадесет управлява етиката и морала както на цялото общество, така и на отделния индивид. Числото дарява притежателите си със самоотверженост, емоционалност и много силна интуиция. Те могат да станат мистици или пророци, като тяхното откровение няма да щади никого; те ще бъдат поети и откриватели, ще се интересуват от изкуство и духовен живот, ще бъдат водени от усърдие и идеализъм; ще са готови за мъченичество. Много притежатели на 11 имат силно развито религиозно чувство, дори без да го съзнават.

Числото дарява харизма, чар, грация и сексапил. Но всички притежателите на 11 са много капризни, тяхната енергия е непостоянна. Много от тях имат съзнание за собствена неотразимост и значимост и очакват околните да забележат и да признаят автоматично тази значимост. От тук тръгват доста неприятни недоразумения.

Силно изразено 11/2 – прояви на нетактичност, на непрактичност, на фанатизъм, разсеяност и непостоянни емоции; понякога – липса на ориентация за време и пространство. Неоправданата капризността се превръща в заядливост; благородната гордост – в празно и много натрапчиво чувство за собствена важност. Често притежателите на 11/2 често си позволяват да бъдат много строги съдници по отношение на морала и етиката на другите, като забравят да погледнат себе си.

Слабо изразено 11/2 – когато носителят на тази корона няма сила да я понесе, числото се редуцира до обикновена двойка. Това е добро решение на проблема, но често хората, избрали тази съдба, търпят ред ограничения. Те често проявяват неоснователен страх, надменност, липса на разбиране за каквото и да е; стават капризни, заядливи, злопаметни, лицемерни; понякога прекаляват с еротиката, използват лъжата като предпазно средство.

22/4, Материализиращият господар. Елемент вода, ум. Императорско червено, корал, рубин, злато.

Послание на 22/4 – всяка идея е нещо много чисто и непорочно, но като такава, тя има много малка стойност. Проблемът е, че когато бъде приземена, идеята бива деформирана от материалната си дреха. Задачата на носителите на тази царска корона е да материализират идеите с възможно най-малко и най-приемливи деформации. Двадесет и две е връзката между Земята и Небето, между материалния и духовния свят и носителите му по правило имат много силна интуиция. Притежателите на това господарско число трябва да осмислят и разберат понятието Власт и как се прилага тя на практика, защото господаруването и господарския манталитет в никакъв случай не могат да бъдат разумно и благородно властване. Властта иска и жертва, която се явява в 33.

Хармонично 22/4 – тази царска корона се нарича Материализиращият господар. Тя дарява носителите си със сила и огромна издръжливост на всички полета, те винаги знаят какво си струва да се направи и какво е излишно. Мислите и интересите им са с международна насока. Носителите на тази корона имат възможност за универсално издигане, но само ако успеят да запазят човечността си. Те винаги се стремят да упражняват контрол върху околните си и върху средата като цяло. Поради тази причина често възникват неприятности.

Силно изразено 22/4 – то говори за работохолизъм, за чертаене на планове за бързо издигане и забогатяване, за големи амбиции без покритие; за безогледен контрол. Понякога има опасност от занимания с окултизъм с много съмнителна чистота и морал.

Слабо изразено 22/4 – прояви на злоба и завист, изключително ограничаване и самоограничаване. Ако числото бъде сведено но обикновено 4, за да са поносими нещата, притежателят му ще трябва да се труди неуморно и упорито, като произвежда материални ценности, без да се стреми към какъвто и да е контрол над средата или над околните си.

33/6, Жертва и саможертва. Елемент въздух. Дух. Електриково небесно синьо.

Послание на 33/6 – стремеж на Земята да царуват всемирна любов и братство, да има хармония и красота навсякъде и във всичко. Това е Пътят на всички богове лечители, на всички пожертвани или пожертвали се богове в името и за благото на хората. 33/6 е духовен учител, лечител и наставник, върховен родител. Има опасност енергията на 33/6 да стане експлозивна, ако остане неразбрана и не бъде насочена и правилно насочена.

Носителите на това Господарско число трябва да разберат какъв е смисълът на жертвата и саможертвата – да се откажеш доброволно и с желание от едно нещо, за да получиш в замяна друго, на по-високо ниво, най-често в името и за благото на ближните си. Те трябва да се научат да приемат нуждата от жертва и саможертва с вяра, разумно, спокойно и с достойнство. Носителите на 33/6 трябва да се научат да правят разлика между желанията и мечтите си, и собствените си възможности за тяхната реализация. Винаги трябва да знаят точно какво правят и как го правят, какво искат, реални ли са целите им и имат ли възможност да ги постигнат. Силата на това число е много голяма и много често притежателите му не могат да я реализират до край. Носителите на 33/6 освен, че имат много силна интуиция, са и силни емпати. Смята се, че това е пътят на Иисус Христос, Александър Велики, Буда и Жана Д`Арк.

Хармонично 33/6 – добросъвестност, изострено чувство за ред и закон, за качество и хармония. Милосърдие, особено към слаби, болни или онеправдани хора; много силно чувство дълг и чест; готовност за жертва и саможертва за, на пръв поглед незаслужаващ това човек или друг обект, група от хора или ситуация. Притежателите на 33/6 често са големи чистници и много гнусливи. Когато са притеснени, движенията им могат да станат сковани. Те могат много лесно да бъдат манипулирани по линията на милосърдието и справедливостта, но когато открият измамата, ситуацията става взривоопасна.

Силно изразено 33/6 – прояви на фанатизъм, безогледно и безкомпромисно помагане. Те забравят, че никому не можеш да направиш добро насила. Често налагат насила собствените си разбирания и ценности на другите. Хората с твърде силно 33/6 не понасят ограниченията и спънките. Поставени в такава ситуация, стават нетактични, нетолерантни и дори агресивни.

Слабо изразено 33/6 – чести прояви на безотговорност, отказ от семейни и родови традиции, от отговорност. Дори при най-незначителен неуспех се изкарват жертви и винаги активно търсят виновниците за това и ги „изобличават”. Хората, които нямат сили да понесат тази корона, най-лесно и най-безболезнено свеждат числото до 6. Те само трябва да се научат на толерантност, търпение и смирение.

44/8, територия и ресурси. Елемент земя върху земя. Цветовете са зелено, розово, кафяво.

Послание. Носителите на поредното Господарско число, което тепърва човечеството е започнало да усвоява, трябва да разберат принципите на Природата, на майката Земя, да се научат що е това глобализация и как може тя да бъде използвана за благото на човечеството. Те трябва да осъзнаят какво значи монументалността, без да бъдат мегаломани. Хората, които насят тази тежка корона обикновено имат доста силна интуиция, дори могат да материализират мислите и желанията си, което често е доста рисковано. Много от тях са емпати и могат да разчитат паметта на материята с ръцете си, тоест имат дарба за психометрия, а всичко това е огромна отговорност и към тях самите, и към околните им.

Хармонично 44/8. Носителите му са силни и солидни, отговорни, овладени и разумни, на тях може да се разчита във всичко. Знаят какво искат и как да го постигнат.

Силно изразено 44/8. Безогледен контрол, господарски маниери, мегаломански манталитет. Има опасност носителите му да станат разрушители, а не творци на крупни строежи и проекти.

Слабо 44/8. Когато тази голяма и тежка корона не може да бъде понесена, числото най-лесно се свежда до обикновено 8. Носителите му просто трябва да се научат да подреждат приоритетите си.

Ели Маринова

 

 

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Този сайт използва Akismet за намаляване на спама. Научете как се обработват данните ви за коментари.