Категории в нумерологията

По правило нумерологичната карта се състои от три големи раздела, които са добра алтернатива на рождения хороскоп – прогноза по името, която ни показва характера, прогноза по рождената дата, която ни показва какъв е Пътят в живота, какво се случва през големите и малките периоди в живота и календар за текущата година. При тълкуването на периодите – Цикли /условия на живот/, Върхове /лична реализация/ и прогнозата за текущата година, винаги трябва да се съобразяваме със значенията, извлечени от името, защото числата на Душевния стремеж и Израза, могат да подкрепят или да препънат реализацията, а числото на Личността, особено ако съвпада с някой Кармичен урок или с Предизвикателството, винаги трябва да се доказва. Ако по една или друга причина някой не е доволен от името си, той може да го смени по официален път или да прибави към него псевдоним или прякор, който да доведе в живота му благоприятни влияния, но ако някой не е доволен от своя Път в живота, нищо не може да се направи, защото рождената му дата е неговия звезден код.

Основните и най-известни нумерологични категории, извлечени от името са числовите стойности на Душевният стремеж, Личността и Израза. Те ни показват характера на човека, често изтъкан от противоречия и парадокси. Стойността на Душевния стремеж се изчислява по числовите стойности на гласните букви в името и показва нашите мечти, стремежи и желания, числовата стойност Личността се пресмята според стойностите на съгласните и ни показва как и до колко успешно се вписваме в материалния свят, числото на Личността говори и за външният ни вид. Стойността на Израза е сбор от всички букви в името, тоест числото на Израза се получава от сбора на Душевния стремеж и Личността, сведени най-често до едноцифрено число. Тази стойност показва нашата духовна и физическа цялост. Изискването стойностите на всички категории да са сведени до едноцифрени числа търпи известна корекция, защото ние винаги трябва да внимаваме за числата на Изпитания (13/4; 14/5; 16/7; 17/8, 19/1) и за Господарските числа (11/2, 22/4, 33/6, 44/8), които винаги повлияват много на тълкуването.

Друго много важно число е това на Пътя в живота и всички категории, които произлизат от него – Циклите, Върховете и Предупредителите. Тук е Рожденият ден и едно друго, много важно число, което се нарича Ъгъл на ексцентричност. Това число е връзката между рождената дата и името. То показва как решаваме проблемите си.

Когато пресмятаме нумерологична карта винаги трябва да имаме предвид как си влияят числата едно на друго, какви са елементите им, в кой период с какво трябва да се съобразяваме, за да бъде реализацията успешна, за да успеем да омекотим ударите на Съдбата.

Ели Маринова