Слънчеви и лунни затъмнения

На 02 юли в 22:22 Бг вр., 10°38´ Рак ще се наблюдава пълно слънчево затъмнение над южните части на Тихи океан и Южна Америка, като най-голямата продължителност ще е над Великденския остров – 4 мин. 33 сек.

На 16-17 ли ще се наблюдава частично лунно затъмнение в 23:02 Бг вр. 24°04´ Козирог, което ще може да бъде наблюдавано от Европа, Африка, Австралия, Индийски и Атлантически океан.

За една година жителите на Земята могат да наблюдават максимум седем затъмнения, но на практика това се случва доста рядко.

По правило през живота си ние сме свидетели на доста слънчеви и лунни затъмнения, без при това да ни се случи нещо особено или пък, улисани в делничните си грижи не успяваме да доловим отчетливо ефекта им, който се проявява доста време след самото събитие.

Смята се, че затъмненията, които могат да бъдат наблюдавани от дадена географска точка влияят по-силно на съответната територия и респективно на съдбата на държавата и населението в нея, но е добре винаги да се взема предвид и сянката от затъмнението, която пада върху Земята във вид на конус и под която сянка по-късно се изживяват важни събития. Тук само ще припомня, че пълното слънчево затъмнение на 02.07.2019 е в Рак, като сянката му е в Козирог, а България е под Козирог. Лунното затъмнение на 16-17.07 също е по оста Рак-Козирог.

Възможно е Слънчевите и Лунните затъмнения да са първите астрономични явления на които хората са започнали да обръщат специално внимание. Слънцето и Луната са дарители на живот, а боговете Аполон и Артемида са ярки техни символи. Оръжието на Аполон е златен лък, изстрелващ златни стрели, а пък Артемида стреля със сребърни стрели от своя сребърен лък.

Често след затъмнение се наблюдава влошаване на времето, което пък влияе зле на посевите и на другите селскостопански култури. Затова предсказването на затъмненията е било една от най-важните задачи на древните астролози. Те открили, че затъмненията се повтарят през еднакви интервали от време, които нарекли Сарос, от древноегипетската дума „повторение“. Един такъв период се повтаря през 18 години 11 дни и 8 часа. По времето на всеки Сарос стават 70 затъмнения – 41 Слънчеви и 29 Лунни.

Хората са започвали да долавят и разликите в интензитета и вида затъмненията. Те започнали са да следят тяхната цикличност, да наблюдават последиците от тези феномени. Древните астролози се стараели да разберат какви послания носят затъмненията на Земята, като по-често изводите са били тревожни, дори и плашещи. И тъй като Слънцето е символ на царя, астролозите смятали, че неговото затъмнение вещае злини не само за самия цар, но и за неговия народ. Затъмнението може да повлияе и на съдбата на обикновения човек, ако раждането е станало в такъв момент.

Смята се, че лунните затъмнения носят емоционална нестабилност. Тяхното влияние се усеща веднага след събитието. Слънчевите затъмнения понижават енергетика на държавата или на отделния човек. Съвременните астролози смятат, че слънчевите затъмнения не трябва да се свързват непременно с нещо лошо. Те по-скоро са указание за сериозни промени. Ефектът от слънчевите затъмнения обикновено се проявява около три и дори четири месеца след точния момент на затъмнението и води до промяна, която ще се задържи месеци или дори години наред. Това зависи от вида, продължителността и интензитета на затъмнението. Интересно е да се отбележи, че Слънчевите затъмнения се случват винаги в съвпад с Лунните възли, които от своя страна ни показват от къде сме тръгнали и на къде отиваме.

Когато има пълно слънчево затъмнение, потокът на енергията секва най-често само за няколко минути, но моментът наистина е доста потискащ. Този момент може да се определи като обновяване на Слънчевата енергия, но дали това обновяване ще е с положителен или отрицателен знак, не винаги може да се каже точно. Поради това едно пълно Слънчево затъмнение може да предизвика доста сериозни промени в дадена държава или пък дори в живота на един човек.

Ретроградни планети през юли –
Юпитер в Стрелец от 11.04.2019 г. до 12.08.2019 г.
Плутон в Козирог от 25.04.2019 г. до 04.10.2019 г.
Сатурн в Козирог от 01.05.2019 до 19.09.2019.
Нептун в Риби от 22.06.2019 до 28.11.2-19.
Меркурий от 7 до 19 юли в Лъв и от 20 юли до 02 август в Рак.

Ели Маринова