2021 г. нумерологична прогноза за България

2021 – Универсална година 5.

През 2021 година динамиката ще е много сериозна. Човечеството ще трябва да приеме промените и новото статукво, да се адаптира към тях.

Дори тогава, когато ни се струва, че всичко е замръзнало и сковано, това ще е знак за предстояща сериозна промяна в съответната област.

Събитията ще се движат много бързо и често ще има неочаквани и изненадващи обрати, за чието разрешаване ще изискват допълнителни ресурси и усилия. До следващия завой. Значението на компютрите тяхната употреба ще е водеща за цялата година. Много от комуникациите, дори обикновеното общуване ще се случва по-скоро през интернет. Всички сфери на живот и бизнес, които засягат човешката сетивност, ще се активизират, но вече започнали да се променят и да се адаптират към Новия Ред. Един от важните фокуси на годината ще е насочен към променящите се условия на живот и труд.

В политиката можем да очакваме съвършено нови лица, но дали те ще бъдат достатъчно опитни, за да имат възможност да се справят с глобалните промени, да овладеят хаоса и да насочат събитията в правилната посока е трудно да се каже. Опозиционните партии и формации, синдикатите на всякъде по света ще станат доста по-активни и по-критични. Техните лидери ще оспорват яростно всяко действие и решение на хората във властта, но дали ще предлагат адекватни решения, също е трудно да се каже. Всъщност всичко ще е политика и ще зависи от политиката – търговията, финансовите и социалните дейности, здравеопазването и образованието, дори и спазването на реда и закона.

Възможно е през 2021 да се случат няколко климатични феномена, да бъдем свидетели на резултатите от затоплянето на климата.

Във връзка с основния проблем – COVRD19 – тъй като 5-ицата отговаря за сферата на химията и фармацията, възможно е да бъдат намерени няколко и то работещи решения, тоест ваксината няма да е само една, но това как ще се случат нещата, ще зависи изцяло от политиците, а не от лекарите.

Парите и паричните потоци ще се движат много бързо, но по различни от досегашните пътища и при нови условия. При бизнеса ще започне да настъпва сериозна преориентация, която ще се прояви като изискване за драстична трансформация в структурите, в начините и методите на правене на бизнес сделки, в начините за разплащане. Това, което до този момент сме смятали за сигурно и стабилно, като профил на дейност и начин на работа и ще се окаже с доста разклатени позиции, а това, на което не сме обръщали особено внимание ще излезе на преден план. Дълговете, каквито и да са те, чието погасяване беше отложено през миналата година, сега ще излезе на преден план и за това има опасност от фалити и обявяване в несъстоятелност дори на фирми и дейности, които до този момент са смятани за традиционно сигурни и стабилни. Има опасност инфлацията, на която не бе обръщано сериозно внимание през 2020, през 2021 да наложи безспорно своето присъствие.

Ще има засилена международна търговия, но при новите условия, особено с облекло и обувки, компютърни игри и играчки за децата. Реклама, мода, комуникации.

Здравеопазването, образованието и социалните дейности също ще започнат да се променят, като тук опасността от хаос е по-сериозна. Има опасност и от това, демографската криза при по-развитите страни да се задълбочи сериозно, вместо да има по-голяма раждаемост. Това важи с особена сила за България.

По отношение на спорта, културата и туризма нещата няма да са по-различни, но ще са доста по-драматични. Хората не могат да престанат да пътуват и да се стремят да опознаят света, но ще се наложи да намерят други начини за това. Това важи с особена сила за България.

2021 за България.

Универсална година 5 за света като цяло – осъзнаване на необходимостта да приемем промените и да се адаптираме към тях. За България 2021 е 26/8-ма универсална година. Цялата 2021 година ще е динамична и интересна, тя ще е изпълнена с неочаквани събития и обрати.

Конкретно за България – през 2021 г. ще е много необходимо да отговорим адекватно на ЕС и света като цяло, като изпълним поетите в миналото ангажименти. Това ще ни помогне за по-вярна ориентация и по-бърза адаптация към новите условия. Защото отлагането до последния момент и извършените как да е ангажименти със сигурност ще създадат суматоха и неодобрение. Що се отнася до отношенията ни с ЕС, има опасност от проблеми в дипломацията.

Още в началото на годината ще се наложи да си направим една сериозна равносметка на последните 31-2 години, която да ни помогне да се ориентираме от къде сме тръгнали и с какви намерения, през какво сме минали и какво сме постигнали в крайна сметка.

Осмицата работи винаги в голям мащаб – и по линията на доброто, и по линията на изпитанията и предизвикателствата, особено когато става дума за пари и материални ценности, за промишлено и селскостопанско производство в голям мащаб, за природни богатства и природни ресурси. Ще е добре да се погрижим за опазването на природните си ресурси – природни изкопаеми, чистота на въздуха, водите и почвите и за тяхното разумно използване. Възможни са проблеми с климата и в света като цяло, и конкретно за България.

Годината няма да е лесна, защото изискванията, наложени ни от Новия Световен Ред за приемане на промените и адаптиране към тях ще са в разрез с нашата инерция, с желанието ни да запазим познатите стари правила и познато статукво, дори и когато не сме били доволни от тях. А този отказ да приемем промените и да се постараем да се адаптираме към тях, ще ни създаде допълнителни трудности. Възможно е важните неща за държавата да започнат да се случват от натрупани с времето множество дребни проблеми, които в един момент ще се проявяват като един мащабен и трудно разрешим проблем. Или пък от натрупани дребни и несъществени на пръв поглед предложения, да се получи нещо едро и значимо за страната ни.

По отношение на парите и бизнеса. Ще се появят идеи за търсене на иновативни решения, които да ни помогнат да се адаптираме към промените. Това ще важи за всички засегнати сфери. На мястото на старите дейности ще започнат да се появяват съвършено нови видове бизнес или пък старите и стабилни фирми могат да започнат да променят кардинално начина си на дейност с цел не само съхраняване на това, което е изградено до този момент, но и до процъфтяване. Навсякъде ще се усеща стремеж към нововъведения, към търсене и намиране на авангардни решения, особено през февруари, юни и ноември. Но тук има опасност и от прояви на свръх самоувереност и прибързани и не съвсем обмислени действия, които могат да спънат процесите на преориентация и адаптация.

Ще е добре да внимаваме с парите като цяло. Има опасност просрочените кредити и отлагането на погасяването на кредити през миналата година да доведат до фалити и то не само при малкия и среден, но и при едрия корпоративен бизнес. Възможно е при някои видове дейности да се появят спекулативни сделки с цел справяне със ситуацията, а това може да повлияе негативно на инфлацията.

Възможно е политиците ни да се опитат да се държат за старото статукво, където се чувстват сигурни, да им е трудно да приемат необходимостта от промени и да започнат да ги прилагат на практика, въпреки че в публичното пространство ще декларират необходимостта от промени и желанието си тези промени да бъдат направени де факто, а това ще предизвика и объркване, и допълнително сериозно напрежение в обществото.

Има вероятност, на базата на всеобщия хаос, да започнат да се появяват нови секти и „духовни“ учения, които да „спасяват“ обърканите и обезверени хора. През цялата година ще е добре да внимаваме с проявите на идеализъм, особено през януари, март и юли, с поемането на рискове – през април, март и септември.

Липсата на достатъчно и коректна информация, като не забравяме, че не само медиите отговарят за това, по наболелите проблеми може да доведе до суматоха и объркване в дадени ситуации.

Относно връщането на българи от чужбина – през 2021 това ще се случва по-скоро по поради някаква принуда, а не по свободно взето решение.

През януари ще започне сериозно прочистване във всички области на живота, което обаче ще е наситено с драматизъм. Още в началото на годината ще се наложи да започнем да правим равносметката за да можем да започнем да ликвидираме старото и отживяло времето си, което ще ни помогне да се ориентираме какво и как ще можем да съграждаме за в бъдеще. Има опасност политиците да предпочетат да започнат да се занимават с демагогия, с политически манипулации и провокации, вместо да се мобилизират и да работят заедно. Всеки проблем, свързан с хората, поставени в неравностойно положение ще бъде особено болезнен.

Февруари – това ще е един доста интересен месец. Ще започнат да се появяват нови идеи – за адаптация към новите изисквания на времето, за нови видове бизнес, за преструктуриране на настоящите сектори в бизнеса, икономиката и финансите, ще има смели планове и нови методи. Нови лица ще заявят желанието си да влязат в управлението на държавата. Възможно е да има и новини по отношение на справянето с COVID19. Възможно е вместо градивна критика от всякъде да се чуват оплаквания и критикарство. Има опасност от стачки и демонстрации на недоволните хора, от реакционност към необходимостта от промени.

Месец март ще е време на колебания и съмнения, месец, когато всички ще заявяват своя идеализъм, прагматизъм и желанието си да вървим напред по правилния начин, но опасността тези декларации да си останат само на думи е съвсем реална. Възможно е изборите да бъдат отложени поради неясноти с начините на гласуване. Ако през март има избори, суматохата ще е голяма.

През април ще се забележи по-голяма политическа активност и всичко ще е като едно голямо, но не особено добре режисирано представление. Възможни са обвинения в корупция на едро или пък разкриване на корупционни схеми. Освен в политиката и финансите, фокусът на проблемите ще бъде насочен и към здравеопазването, образованието, социалната сфера, културата и изкуството, спорта и туризма. Има опасност от разхищение на средства, прикрити като опит за икономии.

През май можем да очакваме протести. Тогава е възможно големи обществени групи да започнат да протестират против наложените им ограничения и липсата на разбиране от страна на властимащите. Месецът ще премине под знака на закона и реда, наложени дори и със сила. Възможни е да се появят проблеми в административния апарат. Ако изборите се проведат през май, те може да протекат по-организирано, но това няма да спести напрежението в обществото, което вече ще е набрало доста сериозна инерция по отношение на недоволството. Ще се появи един интересен парадокс – всички ще искаме промяна, но такава промяна, която да ни запази от необходимостта от промени. На преден план ще излезе безработицата и огромната необходимост да се справим бързо с нея.

През месец юни събитията ще се движат много бързо. От нещо дребно може да се появи нещо едро и мащабно – за добро или не чак толкова. Обществото ще се заинтересува от условията на труд и неговото заплащане. Спекулата като средство за справяне с финансовите проблеми, което всъщност ще ги задълбочи. Проблеми в сферата на културата и изкуството. Всички сфери на живот и бизнес, които засягат човешката сетивност, ще се активизират силно. Активна комуникация с ЕС, възможност да се спазарим за нещо сериозно, което да ни помогне поне временно за справяне с проблемите във финансовата сфера. Политическите лидери в опозиция и синдикалните организации постоянно ще оспорват думите и делата на правителството. Ще има масови прояви свързани със инвалидите и зависимите от наркотици и алкохол хора. Възможни са стълкновения или проблеми с адаптацията към новото в живота – на всички нива.

Месец юли ще протече под знака на политиката във всички сфери на живота, под знака на закона и реда, съдебната система и прокуратурата. Но тогава ще има и воля за победа, за справяне с проблемите, особено в социалната сфера и здравеопазването. През юли на дневен ред отново ще излязат проблемите с поставените в крана нужда хора.

През август е възможно да се появят изненадващи нови идеи за постигане на напредък, но изискванията за висок професионализъм при разработката и прилагането им ще бъдат железни. Тогава бихме могли да очакваме известен финансов подем и раздвижване на бизнеса. Също така през този месец обществото ще прояви интерес към институтите, занимаващи се с точни науки и към техните постижения. Ще се анализират вече съществуващите теми, няма да се търсят нови. Има опасност от прояви на недоволство, от прояви на краен религиозен фанатизъм и сектантство.

Септември. Всичко ще е в по-голям мащаб. Ще има грандиозни планове и идеи свързани с производство на материални блага, ще се появят нови големи търговски организации. Но през септември има опасност и от прояви на бруталност, арогантност и агресия, от злоупотреба със силата на властимащите, от поемане на неоправдани рискове

Октомври. Ще има пречистване и прочистване във всички области на живота, което ща а наситено с драматизъм. Искаме или не, ще се наложи да си направим равносметка на постигнатото през годината. На преден план ще излязат обществените интереси, което няма да попречи на демагозите да се занимават с политически манипулации, интриги и провокации, а това ще създаде сериозно предизборно напрежение. Обществото ще прояви интерес към проблемите на хората в неравностойно положение и ще се опита да ги подпомогне. Вероятността отново да ни се наложи да се занимаваме с проблема с „новите духовни учения“ е реална, като в същото време ще е добре да внимаваме много с проявите на ксенофобия и фанатизъм.

Ноември. Това ще е месец на авангардизъм, на смели идеи, планове и политически, дипломатически и бизнес ходове. Месецът ще е посветен и на избирането на лидери, не само на президент. Има голяма вероятност кандидатите на президентските избори да са повече от очакваното и някои от тях да са доста изненадващи. Всяка дейност през този месец ще е белязана с напрежение и драматизъм. Има опасност от прояви на агресия, безцеремонно критикарство, нетърпение, арогантност, цинизъм, реакционност.

Декември. Има вероятност някоя от новите идеи за постигане на сигурност и стабилност по отношение на главните задачи на годината да се окаже добра и работеща. Възможен е балотаж, което отново ще е предпоставка за създаване на напрежение. През декември ще има раздвижване и в сферите, занимаващи се с етика и морал, в религиозните среди, в сферата на правораздаването. Има опасност от прояви на демагогия, от спекулативни сделки, от измами и лицемерие на едро, от проблеми с корупцията. Ще е добре да внимаваме с проявите на верска нетърпимост и ксенофобия, с опитите за манипулиране на човешкото съзнание. Ще е добре да се внимава с електричеството и електрониката.

31.12.2020. Ели Маринова.

Споделяне

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Този сайт използва Akismet за намаляване на спама. Научете как се обработват данните ви за коментари.

error: Content is protected !!