Калушари

Седмицата след Петдесетница нашиат народ е нарекъл Русалска неделя. През тази седмица по селата обикалят дружини от русалии, наричани още калушари. Те се състоят от нечетен брой момци и мъже, водени от ватафин, предварително подготвени и обучени за магическите ритуали, които ще изпълняват. По принцип тази „длъжност” се наследява по пряка линия, като знанието за... Продължете да четете Калушари