Карма и съдба

Карма, това е централната идея в индийското мировъзрение. Кармата е причинно-следствен закон, който действа съгласно волевите избори на човека. Кармата представлява нещо като жизнен капитал. Тя е основана на опита, придобит в минало прераждане и е основа за следващото. Но в този живот, тук и сега можем да отработим минала карма, тоест да усвоим важен... Продължете да четете Карма и съдба