30.04.2023, Неделя, Еремия, змийски ден

Пророк Йеремия. Преподобен мъченик Акакий. Света Тамара Грузинска.

Тамара идва при нас през руски от еврейски език и означава “палма”. Еремия означава „отшелник”. Празнува Тамара.

Още в навечерието на Еремия предците ни са започвали борбата със злотворните влечуги. След залез слънце на 30 април жени, моми и деца обикаляли къщата и двора, като вдигали оглушителен шум, удряйки един в друг железни домакински предмети. Те изричали на висок глас заклинателни магически формули, вярвайки, че по този начин ще прогонят змиите. На места обикаляли двора и със запален парцал със същата цел.
Според нашата народна традиция на Еремия се спазва строга забрана за работа домашна женска работа. Освен това жените не бива работят с вълна, за да не се влачат змии след тях и да не ги хапят. Бременните жени трябва да спазват особено строго забраната за домакинска работа, за да не „еременясват”(посиняват) децата, които ще родят. Мъжете не бива да орат и сеят, за да не „еременяса” зърното на нивата. На много места жените пекат хляб с формата на змия, наречен змиюрка.
В деня на свети Йремия ритуално се изработват връшникът и подницата
, използвани в миналото за печене на хляб в огнището. Според една легенда Дядо Господ направил земята като подница, а небето – като връшник.
Сутринта рано жени и моми отиват заедно за глина. Когато я донесат, отново заедно я тъпчат и месят. В месенето на глината не бива да участват бременните, жените, чийто деца не траят и тези, които наскоро са приготвили или изпратили покойник. При газенето жените пеят заклинателни песни-наричания срещу змиите. Вярва се, че участието в този ритуал предпазва момите и невестите за не бъдат грабнати от змей. Хората казват, че в къща, където има подница змия не влиза.
Освен за печене на хляб, връшникът се е използвал и за магически обреди. Хората са вярвали, че по време на летните бури, гръмотевиците и светкавиците се пораждат от битката между добрия змей и злата хала. Змеят можел да бъде победен само с парче от счупен връшник и за това, по време на буря, жените го прибирали вкъщи.
Обикновено на Еремия, на летен свети Атанас, на летен свети Никола, на Гергьовден, Еньовден или при продължително засушаване през лятото се изпълнява ритуала “Пеперуда” за измолване на дъжд.

Ели Маринова

error: Content is protected !!