01.08.2023, Вторник, Макавеи, Ягус, Егус

Мъченици 7 братя Макавеи: Авим, Антонин, Гурий, Елеазар, Евсевон, Алим и Маркел, майка им Соломония и техния учител Елеазар.

Макавей идва от еврейски и означава “чук”.
Първи август е и първият ден от Богородичните пости, които продължават до Голяма Богородица на 15. Август.
Макавеите са първите дванадесет дни от месец август, които нашият народ смята за празнични и гадателски. На много места хората вярват, че първи август е най-горещия ден през годината и, че на този ден слънцето се завърта към зима. За това и народните схващания за празника са тясно свързани с представата за отиващото си лято, за прехода към есен.
В Източна Тракия тези дни се тачат за предпазване от огън и вълци, а във Велес жените не предат, за да не ги болят пръстите, тоест да не изпитват мъка. Но най-важното на тези дни е дългосрочното гадаене за времето през следващите 12 месеца. Всеки един от тези дванадесет дни се нарича на един следващ месец, като се започва от септември и се гадае до месец август следващата година. Ако времето през тези дни е хубаво и според сезона, и времето през следващите 12 месеца ще е хубаво и според сезона. Така се определя дали новата стопанска година ще бъде успешна.
Това обредно гадание е един вид магия. Нещо, което се случва през един ден, ще се случи през наречения на деня месец от новата стопанска година. И, за да бъде осигурено благополучието, е прието през този период от 12 дни да се ходи ритуално на гости на по-стари и по-опитни роднини и близки, като на тези обредни посещения се носят дарове – хляб и вино. Тези дарове са един вид жертвоприношение – жертваш нещо, на едно ниво, за да получиш нещо друго на по-високо ниво.
Ритуалите през този 12 дневен цикъл идват от дълбока древност, още от езическите времена, когато се е целяло чрез пост и приношение да се предизвика благоденствие и благополучие за общността.
Ритуалите са обвързани с цикъла – време-живот-смърт-нов живот, което е отразено и в народното наименование на периода Ягус, Егус, което е транскрипция на името на римския бог на времето Янус. Така магически се осигурява богата реколта и успех в стопанската дейност през бъдещия цикъл от 12 месеца.

Ели Маринова

error: Content is protected !!