03.02.2023, Петък, Зимен Свети Симеон. Трифунци, Вълча Богородица

Св. Симеон Богоприимец. Св. Анна пророчица.

Симеон е еврейска дума и означава „който слуша”, „желание, молитва”. Празнуват Симеон, Симона, Мони, Моника.

В Българския народен календар има два дни, посветени на свети Симеон Богоприимец. Единият е на 01.09 и се нарича летен свети Симеон, а другият се отбелязва на 03.02 и се нарича зимен свети Симеон или Стар Симеон. Тези два дни, също както и Гергьовден и Димитровден имат отношение към селскостопанската година, защото отбелязват две повратни точки – пролетна и есенна оран и сеитба.
Народът ни смята Стар Симеон за един от най-лошите дни в годината. Това е  третият ден от Трифунците. И този ден, както на 1-ви и 2-ри февруари, се тачи от бременни жени, от родилки и от нераждали още жени. Спазват се същите забрани, като половото табу е особено строго, защото се вярва, че дете заченато на този ден, ще се роди с белег или недъг. От тук идва и прозвището на светеца „бележник”, “забележник”.
На много места е строго забранено да се произнася думата „вълк“, за да не нападат вълците стадата.
На последния от Трифунците се гледа и за полазник, но малко по-различен от този на Игнажден – какъвто човек първи дойде в къщата, мъж или жена, такъв добитък ще се роди.
Не се изнася нищо от вкъщи, не се дава нищо на заем.

Ели Маринова

error: Content is protected !!