11.02.2023, Събота, Власовден

Волов запор, Муковден.

Свети свещеномъченик Власий, епископ Севастийски. Св. мъченик Георги Софийски, Нови.

Името Власий е производно от името на славянския бог-покровител на стадата Волос. Празнува Власо.

Култът към Свети Влас се явява естествено продължение на култа към славянския бог Волос /Велес/, покровител на едрия домашен добитък, на стадата и богатството. Думата Велес може да се преведе като змей или ламя, а Волос като богатство.

Свти Власий е тачен от народа като покровител на домашните животни и особено на впрегатния добитък. На този ден имало забрана за домашна женска работа с вълна. Жените не бивало да предат, за да не става “влас” в очите им или в очите на децата им, не месели хляб, за да не става хлябът на конци. Мъжете не впрягали волове, за да не се разболее добитъкът. Денят се тачел особено строго от овчарите, за да не се раждат агнета с груба вълна.
Рано сутринта, в Северозападна България, стопаните прекадявали в обора два хляба, изпечени от предишната вечер, като първия слагали в кърмата на воловете, а втория раздаватли на съседите, като при това ритуално се „ритали”,  имитирали нападения с рога и  мучали за здраве на добитъка, от където идва е идно от наименованията на празника – Муковден. На много места водели воловете на водопой с окачени на рогата им краваи. Стопаните накисвали краваите във водата и давали на воловете от тях. От същите хлябове раздавали и на минаващите хора за здраве.
Свети Влас се тачи и за предпазване от болестта влас – смятало се е, че власът е невидим дух, който се вмъква в червата на говедата и причинява смъртта им.

Ели Маринова

 

error: Content is protected !!