12.12.2023, Вторник, Свети Спиридон

Свети Спиридон, епископ Тримитунтски чудотворец.
Гръцката транскрибция на името е “кошничка за хляб”, а латинската -“вдъхновение и дар”. Празнуват Спиридон и Спиро.
Свети Спиридон Чудотворец е един от великите светии и чудотворци от 4 век. Според житието му, той изхранвал сиромаси и бедняци и приютявал странници в дома си, излекувал император Констанций II от тежка болест. Не случайно светията е наречен Чудотворец, защото освен с добрите си и човеколюбиви дела, той можел да прави и чудеса. Разказват, че на Никейския събор, в разгара на дебатите, за да убеди опонентите си в своята правота, той стиснал една керемида в ръката си. От едната й страна излязъл огън, а от другата – потекла вода.
Според народните предания в младостта си свети Спиридон бил кондурджия, обущар и за това той е почитан като закрилник на занаятчиите – обущари, терзии (шивачи), абаджии, бакърджии, дюлгери (строители), тухлари, керемидари. Той е покровител и на конете и едрия добитък. Неговият празник се пада по време на Коледните пости, но на този ден се прави изключение. Еснафът освещава в църквата мъжко животно, което коли курбан в чест на светеца.
Хората от Троянския Балкан казват, че на деня на свети Спиридон “слънцето се завърта към лято”, в Родопите и Пловдивско тачат деня срещу рани и пъпки, а в Пиринския край го почитат за здравето на конете и едрия домашен добитък.

Ели Маринова

error: Content is protected !!