27.10.2023, Петък, Разпус, Зайковден, Мишкинден

Св. мъченик Нестор. Преп. Димитрий Басарабовски.

Нестор е най-старият участник в Троянската война. Празнува Нестор.

На Разпус стопаните се разплащат с пастири и ратаи, наети през летния селскостопански период, като най-старателните даряват с нови кърпи или нови ризи.

Зайковден
На Зайковден не се работи нищо, нито вкъщи, нито на полето, “за да не секат зайците посевите с острите си зъби”. Жените раздават на съседи и роднини обреден хляб в чест на заека, а вкъщи символично замазват пода и стените, за да замажат очите и устата на заека.
Народът смята заека за демонично животно, върху чиито гръб язди дявола. Хванатият див заек хората хвърлят в тръните, за да се набоде дявола и да умре. Вярва се, че ако заек пресече пътя на човек, който е тръгнал да върши някаква работа, той трябва да се върне, но ако не може, трябва да удари коляното си с бял камък, за да продължи пътя си. Възможно е това вярване да се е прехвърлило и върху котката, особено ако тя е черна. На бременните жени е забранено да ядат заешко месо, за да не се роди дете със заешка уста.

Мишкинден
В деня на свети Нестор на много места в страната се празнува за предпазване от мишки. На този ден не се работи с вълна и остри предмети, не се отварят шкафовете с дрехи, качето със сланина и сандъка с брашното. Жените замазват с кал (по това време подовете на къщите са били пръстени) край огнището или в четирите ъгъла на стаята, за да “замажат очите и устата на мишките”. Някъде “зашиват” мишите очи и уста на парче плат, което после изгарят. За да прогонят мишките от къщата, жените хвърлят сурова царевица в чужд двор или устройват “миша сватба”.
Мишите празници може да се празнуват и на други дати – на света Екатерина, на Трифунците или пък през Мръсните дни.

Ели Маринова

error: Content is protected !!