04.11.2023, Събота, Събота преди Архангеловден – задушница

Архангеловата и Спасовската задушници са най-тачени от българския народ.
Архангелова задушница се устройва в чест и за почит на всички знайни и незнайни войни, загинали за България. 
За тази задушница жените приготвят различни по форма питки – рангелово блюдо, рангелов хляб, на свети Михаил – обреден хляб, който се приготвя за погребения, за следпогребални обреди и за Архангеловден, замесен без квас. На гробища се носи още вода и червено вино за преливане на гроба и коливо (варено жито, подсладено с мед), което жените раздават помежду си “за Бог да прости” душите на умрелите.
В земите на Източна Тракия и при тракийските преселници в Североизточна България е познат обичая Божи дух. Той се изпълнява съботата преди Архангеловден или Петковден. Участват само жени, които след залез се събират на кръстопът и приготвят в общ съд кокоши курбан. Всяка жена носи изпечена при пълно мълчание прясна пита (без квас) с чаша мед върху нея. Курбанът се изяжда на кръстопътя, като част от него се оставя за лелите, светлинките, юдяфките, майките, т. е. за болестите и самодивите. Обичаят може да се извърши и у дома, като за целта се канят гости от нечетен брой къщи.

Ели маринова

error: Content is protected !!