Имена и именни дни

Въведете име и натиснете бутона "Значение"
Как работи:

В българския език, освен нашите си имена, които в по-голямата си степен са пожелателни и защитни, има и много имена, дошли при нас от еврейски език, по линията на Библията, от гръцки език – по линията на християнството и Древногръцката митология, от латински, старогермански, тюркски и персийски език. Има и запазили се през вековете и хилядолетията и доста първобългарски имена, информация за които съм черпила от публикациите на Петър Добрев.

В този Азбучен списък на имената и именните дни, аз съм дала транскрипции на повечето от основните имена. Тези имена, които имат дати в Православния календар, имат и транскрипции, а на тези, които нямат дати са получили само своя превод. Така всички, които се интересуват какво означава името им или тези на близките им, ще могат да се ориентират и дори да си изберат кога да празнуват имените си дни. Денят на Всички български светии, който е подвижен и се пада в първата неделя след Петдесетница, е подходящ за имен ден на всички, чието име не е намерило своя празник в календара.

В този азбучен списък не съм включила производните и двойните лични имена. Хората с тези имена сами трябва да решават кога да празнуват, а преводите, които съм дала на основните имена, ще им помогнат да се ориентират в значението на името което носят. В България има и много турски и арменски имена. За съжаление не успях да намеря сигурни извори за тяхното значение, но приемам предложения, които да мога да включа в списъка. За преводите на имената съм използвала главно „Честотно-тълковен речник на личните имена у българите“ от Николай Ковачев, София – 1987 г. За много от имената самата аз съм търсила най-точните преводи в Древногръцката и Римската митология, и от много други източници.


error: Content is protected !!