05.06.2023, Понеделник, Седмицата след Петдесетница – Русалска седмица

РУСАЛСКА НЕДЕЛЯ

Седмицата след Петдесетница е наречена Русалска. Този период се смята за твърде опасен. Тогава на земята се явяват русалиите, наричани още русалки, причинителки на тежки болести, като в същото време те са и лечителки.
Русалките идват на земята след Петдесетница, за да напръскат житата с „жива вода” и наказвали сурово всеки, който не ги уважавал и почитал. Те едновременно са и страховити демонични сили, предизвикващи сериозни болести, и милостиви и благи лечителки. Освен това предците ни вярвали, че откъдето минат русалките, там плодородието ще бъде най-голямо и за това се стремели да ги омилостивят, да им покажат своята почит с определени ритуални действия:  не минавали през нивите и полята без път, за да не стъпят на трапезата на русалките и да не уградисат, да не се парализират; не замръквали навън, не работели на нива и особено на лозе, за да не се изреси то; дори не се миели. Имало забрана за домашна женска работа – пране, тъкане, шиене. Никой не бивало да спи денем на открито сам; спазвало се и строго полово табу. За предпазване от гнева на русалиите, при евентуална среща с тях, всички хора и малки, и големи носели в дрехите си пелин, орехова шума, лепка или чесън. Същите билки хората слагали по леглата или разхвърляли по пода вкъщи, а през последния ден от седмицата изхвърляли зеленината на улицата след говедата или я закопавали на място, където никой не стъпва. Това се правело, защото хората вярвали, че изхвърляйки по определен начин престоялите през Руалската седмица билки вкъщи, ще се отърват от болестите.  Смятало се, че който се разболее през Русалската седмица, няма да го бъде. За такъв човек казвали, че русалките са го сбъхтили, нагазили или ударили, че е уградисал.
По своята същност русалиите са близки до самодивите, но народът прави известна разлика, защото вярва, че русалките представляват духовете на удавени моми и невести или на умрели при раждане млади жени, които във вид на бели пеперуди прелитат отвъд Дунава през Русалската неделя.
През тази седмица на много места се изпълнявал народния обичай ходене на росен, свързан с двойнствената природа на русалиите – като болестотворни демони и милостиви лечителки. Болните преспивали на самодивски или росенови поляни с нова зелена паница, пълна с вода, или с нова кърпа до главата. На поляната те донасяли със себе си и храна за болестта, за русалиите или самодивите. На сутринта гадаели по това, което русалките оставяли в паницата с вода или върху кърпата. Ако е зелено листо или цвят, се вярвало, че болният ще оздравее, ако листото е сухо или в паницата има пръст, чака го смърт. Призори всички напускали поляната в пълно мълчание, без да се обръщат и без да се бавят.
През тази седмица е познато още и обредното къпане за здраве в росата на самодивските поляни, или в русалски извори.
През Русалската седмица по селата обикалят дружини от русалии, наричани още калушари.

Ели Маринова

Споделяне

error: Content is protected !!