2022 година – нумерологична прогноза за България, януари-юни

2022 година е последна от настоящия 9-годишен период за България. Приятелство, любов и толерантност, разбирателство. Времето ще протече под девизите: „Толерантност“, „Хуманизъм и алтруизъм“, „Равенство и братство“, „Ред и закон“, като в името на постигането на тези ценности е много възможно да се създадат доста крайни ситуации. Това ще е време на реализация на натрупания през последните години опит. Още в началото на годината в страната ще се проведат много ревизии и инвентаризации, ще бъдат направени равносметки за постигнатото през последните 8 години, които могат да създадат конфликти. Но за да си разчистим пътя за новия 9 годишен период и за да влезем в него по възможно най-добрия начин, всичко остаряло, отживяло времето си и ненужно трябва да бъде разчистено. През цялата година е възможно контактите ни с ЕС и света като цяло да са по-интензивни от обичайното. Възможно е също така в страната да се случи нещо, което е извън рамките на обичайния живот или да бъдем ангажирани с необичайни ситуации в друга държава. През цялата година всички ще сме много емоционални и така ще успеем да драматизираме всичко, което става около вас и със самите вас, а реакциите ни може да са доста бурни и крайни.

2022 година ще премине главно под знака на дома и дома и семейството или на проблемите с тях – социални, битови, финансови, образователни, здравословни. Възможно е да има и повече бракосъчетания и повече разводи. През цялото време всички ще се нуждаем от сигурност и стабилност. Ще търсим активно материална и финансова подкрепа за ежедневието и работата си и ще намираме нови начини да се справяме. Обикновените домакинства ще се стремят към разумно изразходване на средствата си. Ще има много работа във връзка с проблеми, които обединяват напълно различни групи от хора. Възможно е това да са проблемите на хора в неравностойно положение.

Сферите на правораздаването и правосъдието, здравеопазването и образованието, културата, спортът и туризма, социалните грижи ще са доста чувствителни.

Интересите в науката ще са насочени към медицината, хигиената, етнологията, историята, литературата, качеството на всичко произведено от и за хората. Ще има напредък в областта на просветата, медицината и услугите. Навсякъде ще се търси високото качество.

Организациите на Червения кръст и полумесец, Амнести Интернешънъл и други хуманни движения ще активизират дейността си, ще има засилени изяви на международните хуманитарни движения за равни права. Борбата за подобряване на условията на живот, особено на по-уязвимите групи от населението, се  засили чувствително.

Ще има прочистване и пречистване във всички области на живота, наситено с драматизъм. Обществото ще прояви интерес към проблемите на хората в неравностойно положение и ще се опита да ги подпомогне. няма място за нищо старо и отживяло времето си. Възможно е политиците да се опитат да манипулират общественото мнение повече от друг път, да се проявят като демагози. Сектите ще процъфтяват.

В негативен план има опасност от прояви на  груба намеса в чужд живот, липса на толерантност и такт. Инертност и липса на амбиции. Отказ от поемане на задължения. Натрапване на чужди ценности. Проблеми с реда и закона. прояви на войнственост, егоизъм и ксенофобия, ограничени разбирания и проблеми с дипломацията. Манипулации или поддаване на внушения.

Януари 2022 г.

Възможно е още в началото на месеца на преден пран в държавата и в големите предприятия и фирми да излязат нови лица, да бъдат избрани нови лидери, като за целта ще бъдат провеждани консултации с високо квалифицирани специалисти. Ще се наложи да се вземат мерки за решаване на проблеми в сферата на търговията и енергетиката, във връзка с енергоносителите.

Ще започнем да обръщаме специално внимание на качеството на това, което използваме в ежедневието си и на качеството ни на живот по принцип. Има вероятност да бъдат направени интересни открития в различни сфери на живота, или пък разкрития на не особено лицеприятни истини. Обществото ще прояви интерес към институтите, занимаващи се с точни науки и технически разработки. Общественият интерес ще бъде привлечен и от проблеми в сферата на мистиката, философията или религията.

В негативен план има опасност от прояви на фанатизъм, реваншизъм, демагогия и критикарство, нетърпимост към идеи, които не произхождат от власт имащите, от налагане на непопулярни и твърде сурови правила.

Февруари 2022 г.

В действие ще влязат сериозни планове за постигане на просперитет. Времето ще премине и под знака на политиката и оживената дипломатическа дейност. Ще има дискусии и консултации, ще бъдат направени политически компромиси. По отношение на бизнеса ще започне събирането на информация и материали за изготвяне на статистики. Възможни са нови открития и разкрития. Навсякъде ще се води борба за материална независимост. Има опасност от проблеми с електричеството и електрониката.

Пред обществото ще бъдат поставени за разрешаване проблеми, свързани с общественото здраве и борбата с Ковид. Възможно е да се отчете отрицателен демографски растеж.

В негативен план има опасност властимащите да злоупотребят със силата, с която разполагат. Възможни са прояви на лицемерие, демагогия и манипулации по отношение на финансовата стабилност. Има опасност от прояви на бруталност и агресия в обществото, от фанатизъм и верска нетърпимост. Възможни са провокации и проблеми с еротиката и сексуалността. Има опасност от злополуки.

Март 2022 г.

През този месец в обществото ще се зароди оптимизъм по отношение на справянето с основните проблеми – здравеопазване и постигане на материална и финансова стабилност. Това ще предизвика ред публични дискусии и политически прояви. Възможно е да се появят нови компромати във връзка с държавната администрация и корупцията.

Ще се забележи подем в сферата на изкуството и културата, на медиите. Всички сцени ще бъдат по-активни въпреки наложените им ограничения. Обществото ще прояви засилен интерес и към проблемите на хората в неравностойно положение и ще се опита да ги подпомогне. Възможно е да има и големи спортни прояви.

В негативен план има опасност от проблеми във връзка с дипломатическата дейност, от проблеми свързани с информационните потоци, с тяхното направляване и използване, от прояви на войнственост и ксенофобия. По отношение на общественото здраве – има опасност повишаване нивата на бактериалните и вирусни инфекции.

Април 2022.

Месец на нови, излизащи на челна позиция лидери и идеи. Държавната политика ще е ориентирана към подобряване на отношенията на България със съседните страни и тези от ЕС. На общественото внимание ще бъдат предложени крупни проекти за благоустройство на държавно и регионално ниво за строеж, реконструкция и поддръжка на големи сгради, пътища и съоръжения. Ще се усети стремеж за поправяне на грешките. Ще се наложи да правим реформи, като за да бъдат те успешни, трябва да има предварително разработени планове. В хода на тези реформи много хора ще стигнат до извода, че всяко ново и модерно нещо е просто добре забравеното старо. Административните и правни органи във всички сфери на дейност и на всички нива ще имат много работа във връзка с настъпилите в световен мащаб промени. Месецът ще премине и под знака на климата, на природата и нейните богатства, на мерките за опазването им.

Има опасност от проблеми със сигурността и реда, ще има промени и нововъведения и в сферата на отбраната. Тези промени могат да се обобщят като стремеж за налагане на строг ред и дисциплина. Възможно е да ни бъдат наложени строги ограничения или пък да бъдем принудени да се съобразяваме с ограничения, произтичащи от обективните условия в целия свят. Разслояването на обществото ще се усети по-отчетливо. На големи групи от хора все по-често ще им се налага да водят битка за запазване на социалния си статус. Възможно е да бъдат инициирани и реализирани крупни дарителски и благотворителни акции.

В негативен план има опасност от  корупция в по-голям мащаб, от безцеремонно критикарство, от прибързано взети в последния момент важни решения. Има вероятност да бъдат организирани протести и стачки.

Май 2022 г.

Времето ще е доста динамично. То е подходящо за натрупване на полезна информация и за нейното правилно използване. В обществото ще се усети по-голямо напрежение. Ще бъдат проведени много финансови отчети, проверки и ревизии, ще бъдат изготвяни статистики, ще решаваме проблеми в сферата на транспорта и комуникациите. Ще има политически и дипломатически дискусии и ходове. Възможни са по-мащабни прояви в света на духовния живот, изкуството и културата.

Ще се наложи да бъдат решавани проблеми, свързани с поставени в неравностойно положение деца, възрастни хора и инвалиди и във връзка с това ще бъдат направени ред компромиси. Възможни са провокации и проблеми, свързани с еротиката и сексуалността. Ще се усети по-голямо раздвижване в религиозните среди, когато на дневен ред ще бъдат поставени за решаване морални и етични проблеми. Възможно е да бъдат направени интересни открития.

В негативен план има опасност от проблеми в сферите на транспорта, търговията, услугите и банковото дело, от проблеми свързани с условията на живот и труд.

Юни 2022 г.

Проблематиката на месеца ще е преплетена между отношението ни към Големия Свят и родната земя. Освен това тя ще е ориентирана и към изискванията за по-разумно разходване на ресурси и финанси, към изискванията за по-добра организация на административните служби. Предписанията към всички за спазване на реда и закона ще бъдат по-строги. Вниманието към здравеопазването и образованието, към качеството на търговията и услугите ще бъде доста изострено. Ще се усети стремеж за благоустройство на населените места. В обществото ще се открои по-ясно и категорично изразено желание за подобряване на условията на живот.

Ще има подем в света на изкуството и културата, спорта и туризма. Изобщо всички сцени, било то музикални, театрални, спортни или политически ще действат на пълни обороти. Възможно е да има повече бракосъчетания

В негативен план има опасност от проблеми, свързани с натрапването на чужди ценности, от корупция и разхищаване на финанси и ресурси, от проблеми с реда и закона. Възможно е опозицията да започне да обвинява официалната власт в отказ да изпълни дадените обещания.

24.12.2021 Ели Маринова

Споделяне

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Този сайт използва Akismet за намаляване на спама. Научете как се обработват данните ви за коментари.

error: Content is protected !!