2022 година – нумерологична прогноза за България, януари-юни

2022 година е последна от настоящия 9-годишен период за България. Приятелство, любов и толерантност, разбирателство. Времето ще протече под девизите: „Толерантност“, „Хуманизъм и алтруизъм“, „Равенство и братство“, „Ред и закон“, като в името на постигането на тези ценности е много възможно да се създадат доста крайни ситуации. Това ще е време на реализация на натрупания през последните години опит. Още в началото на годината в страната ще се проведат много ревизии и инвентаризации, ще бъдат направени равносметки за постигнатото през последните 8 години, които могат да създадат конфликти. Но за да си разчистим пътя за новия 9 годишен период и за да влезем в него по възможно най-добрия начин, всичко остаряло, отживяло времето си и ненужно трябва да бъде разчистено. През цялата година е възможно контактите ни с ЕС и света като цяло да са по-интензивни от обичайното. Възможно е също така в страната да се случи нещо, което е извън рамките на обичайния живот или да бъдем ангажирани с необичайни ситуации в друга държава. През цялата година всички ще сме много емоционални и така ще успеем да драматизираме всичко, което става около вас и със самите вас, а реакциите ни може да са доста бурни и крайни.

2022 година ще премине главно под знака на дома и дома и семейството или на проблемите с тях – социални, битови, финансови, образователни, здравословни. Възможно е да има и повече бракосъчетания и повече разводи. През цялото време всички ще се нуждаем от сигурност и стабилност. Ще търсим активно материална и финансова подкрепа за ежедневието и работата си и ще намираме нови начини да се справяме. Обикновените домакинства ще се стремят към разумно изразходване на средствата си. Ще има много работа във връзка с проблеми, които обединяват напълно различни групи от хора. Възможно е това да са проблемите на хора в неравностойно положение.

Сферите на правораздаването и правосъдието, здравеопазването и образованието, културата, спортът и туризма, социалните грижи ще са доста чувствителни.

Интересите в науката ще са насочени към медицината, хигиената, етнологията, историята, литературата, качеството на всичко произведено от и за хората. Ще има напредък в областта на просветата, медицината и услугите. Навсякъде ще се търси високото качество.

Организациите на Червения кръст и полумесец, Амнести Интернешънъл и други хуманни движения ще активизират дейността си, ще има засилени изяви на международните хуманитарни движения за равни права. Борбата за подобряване на условията на живот, особено на по-уязвимите групи от населението, се  засили чувствително.

Ще има прочистване и пречистване във всички области на живота, наситено с драматизъм. Обществото ще прояви интерес към проблемите на хората в неравностойно положение и ще се опита да ги подпомогне. няма място за нищо старо и отживяло времето си. Възможно е политиците да се опитат да манипулират общественото мнение повече от друг път, да се проявят като демагози. Сектите ще процъфтяват.

В негативен план има опасност от прояви на  груба намеса в чужд живот, липса на толерантност и такт. Инертност и липса на амбиции. Отказ от поемане на задължения. Натрапване на чужди ценности. Проблеми с реда и закона. прояви на войнственост, егоизъм и ксенофобия, ограничени разбирания и проблеми с дипломацията. Манипулации или поддаване на внушения.

Януари 2022 г.

Възможно е още в началото на месеца на преден пран в държавата и в големите предприятия и фирми да излязат нови лица, да бъдат избрани нови лидери, като за целта ще бъдат провеждани консултации с високо квалифицирани специалисти. Ще се наложи да се вземат мерки за решаване на проблеми в сферата на търговията и енергетиката, във връзка с енергоносителите.

Ще започнем да обръщаме специално внимание на качеството на това, което използваме в ежедневието си и на качеството ни на живот по принцип. Има вероятност да бъдат направени интересни открития в различни сфери на живота, или пък разкрития на не особено лицеприятни истини. Обществото ще прояви интерес към институтите, занимаващи се с точни науки и технически разработки. Общественият интерес ще бъде привлечен и от проблеми в сферата на мистиката, философията или религията.

В негативен план има опасност от прояви на фанатизъм, реваншизъм, демагогия и критикарство, нетърпимост към идеи, които не произхождат от власт имащите, от налагане на непопулярни и твърде сурови правила.

Февруари 2022 г.

В действие ще влязат сериозни планове за постигане на просперитет. Времето ще премине и под знака на политиката и оживената дипломатическа дейност. Ще има дискусии и консултации, ще бъдат направени политически компромиси. По отношение на бизнеса ще започне събирането на информация и материали за изготвяне на статистики. Възможни са нови открития и разкрития. Навсякъде ще се води борба за материална независимост. Има опасност от проблеми с електричеството и електрониката.

Пред обществото ще бъдат поставени за разрешаване проблеми, свързани с общественото здраве и борбата с Ковид. Възможно е да се отчете отрицателен демографски растеж.

В негативен план има опасност властимащите да злоупотребят със силата, с която разполагат. Възможни са прояви на лицемерие, демагогия и манипулации по отношение на финансовата стабилност. Има опасност от прояви на бруталност и агресия в обществото, от фанатизъм и верска нетърпимост. Възможни са провокации и проблеми с еротиката и сексуалността. Има опасност от злополуки.

Март 2022 г.

През този месец в обществото ще се зароди оптимизъм по отношение на справянето с основните проблеми – здравеопазване и постигане на материална и финансова стабилност. Това ще предизвика ред публични дискусии и политически прояви. Възможно е да се появят нови компромати във връзка с държавната администрация и корупцията.

Ще се забележи подем в сферата на изкуството и културата, на медиите. Всички сцени ще бъдат по-активни въпреки наложените им ограничения. Обществото ще прояви засилен интерес и към проблемите на хората в неравностойно положение и ще се опита да ги подпомогне. Възможно е да има и големи спортни прояви.

В негативен план има опасност от проблеми във връзка с дипломатическата дейност, от проблеми свързани с информационните потоци, с тяхното направляване и използване, от прояви на войнственост и ксенофобия. По отношение на общественото здраве – има опасност повишаване нивата на бактериалните и вирусни инфекции.

Април 2022.

Месец на нови, излизащи на челна позиция лидери и идеи. Държавната политика ще е ориентирана към подобряване на отношенията на България със съседните страни и тези от ЕС. На общественото внимание ще бъдат предложени крупни проекти за благоустройство на държавно и регионално ниво за строеж, реконструкция и поддръжка на големи сгради, пътища и съоръжения. Ще се усети стремеж за поправяне на грешките. Ще се наложи да правим реформи, като за да бъдат те успешни, трябва да има предварително разработени планове. В хода на тези реформи много хора ще стигнат до извода, че всяко ново и модерно нещо е просто добре забравеното старо. Административните и правни органи във всички сфери на дейност и на всички нива ще имат много работа във връзка с настъпилите в световен мащаб промени. Месецът ще премине и под знака на климата, на природата и нейните богатства, на мерките за опазването им.

Има опасност от проблеми със сигурността и реда, ще има промени и нововъведения и в сферата на отбраната. Тези промени могат да се обобщят като стремеж за налагане на строг ред и дисциплина. Възможно е да ни бъдат наложени строги ограничения или пък да бъдем принудени да се съобразяваме с ограничения, произтичащи от обективните условия в целия свят. Разслояването на обществото ще се усети по-отчетливо. На големи групи от хора все по-често ще им се налага да водят битка за запазване на социалния си статус. Възможно е да бъдат инициирани и реализирани крупни дарителски и благотворителни акции.

В негативен план има опасност от  корупция в по-голям мащаб, от безцеремонно критикарство, от прибързано взети в последния момент важни решения. Има вероятност да бъдат организирани протести и стачки.

Май 2022 г.

Времето ще е доста динамично. То е подходящо за натрупване на полезна информация и за нейното правилно използване. В обществото ще се усети по-голямо напрежение. Ще бъдат проведени много финансови отчети, проверки и ревизии, ще бъдат изготвяни статистики, ще решаваме проблеми в сферата на транспорта и комуникациите. Ще има политически и дипломатически дискусии и ходове. Възможни са по-мащабни прояви в света на духовния живот, изкуството и културата.

Ще се наложи да бъдат решавани проблеми, свързани с поставени в неравностойно положение деца, възрастни хора и инвалиди и във връзка с това ще бъдат направени ред компромиси. Възможни са провокации и проблеми, свързани с еротиката и сексуалността. Ще се усети по-голямо раздвижване в религиозните среди, когато на дневен ред ще бъдат поставени за решаване морални и етични проблеми. Възможно е да бъдат направени интересни открития.

В негативен план има опасност от проблеми в сферите на транспорта, търговията, услугите и банковото дело, от проблеми свързани с условията на живот и труд.

Юни 2022 г.

Проблематиката на месеца ще е преплетена между отношението ни към Големия Свят и родната земя. Освен това тя ще е ориентирана и към изискванията за по-разумно разходване на ресурси и финанси, към изискванията за по-добра организация на административните служби. Предписанията към всички за спазване на реда и закона ще бъдат по-строги. Вниманието към здравеопазването и образованието, към качеството на търговията и услугите ще бъде доста изострено. Ще се усети стремеж за благоустройство на населените места. В обществото ще се открои по-ясно и категорично изразено желание за подобряване на условията на живот.

Ще има подем в света на изкуството и културата, спорта и туризма. Изобщо всички сцени, било то музикални, театрални, спортни или политически ще действат на пълни обороти. Възможно е да има повече бракосъчетания

В негативен план има опасност от проблеми, свързани с натрапването на чужди ценности, от корупция и разхищаване на финанси и ресурси, от проблеми с реда и закона. Възможно е опозицията да започне да обвинява официалната власт в отказ да изпълни дадените обещания.

24.12.2021 Ели Маринова

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.

Този сайт използва Akismet за намаляване на спама. Научете как се обработват данните ви за коментари.