Нумерологична прогноза за България през 2023 година

Годината ще премине под знака на творчеството и авангардизма, на новите открития от научни и технологически, до исторически и археологически. Като не са изключени и проблеми, свързани с тях. Това ще е време на нови и авангардни идеи за постигане на напредък и просперитет, за подобряване на условията на живот и труд, за справяне с проблемите в управлението на страната и в икономиката като цяло. Годината ще донесе и твърде много изненади. Възможно е някои от проектите, които до края на 2022 са били смятани за сигурни и стабилни да се провалят или да се осъществят, но по неочакван начин или постигнатите цели да се окажат съвсем различни от очакванията.

Ще се появи засилен стремеж към усъвършенстване на управленските модели. Годината ще премине под знака на експертните решения, тя ще подложи на изпитание компетентността на експертите, на хората полагащи високо квалифициран труд. Често ще бъдат правени статистически проучвания особено по отношение на демографията. Можем да очакваме всякакви ревизии, одити и инвентаризации.

В политиката и в управлението на страната, в сферите на съд и прокуратура, в министерствата, отговарящи за сигурността, във финансовия и енергийния сектор ще се появят нови лица, нови лидери, които тепърва ще трябва да доказват качествата и компетентността си.

На предна линия ще излязат въпросите, касаещи финансите във всички сфери, особено в машиностроенето. По отношение на икономическото развитие на страната ще можем да се радваме на силна икономика и добър пазар там, където до края на 2022 е постигната стабилност.

Ще се обръща специално внимание на образованието, на висшите учебни заведения, особено на тези, занимаващи се с високи технологии.

На дневен ред ще бъдат поставяни и проблемите, свързани с опазването на околната среда и експлоатацията на природните ресурси, проблемите на възрастните хора, и тези, свързани с вероизповеданията в страната. Можем да очакваме раздвижване в религиозните среди, по-засилен интерес към мистиката и религията.

В негативен план има опасност от прояви на арогантност и цинизъм, от разпространете на половинчати истини и откровени лъжи, от прояви на демагогия, догматизъм и фанатизъм, от опити за насаждане на чужди ценности, от неуместни и некоректни критики и нападки.

Януари.

Всичко, с което се захванем ще е в по-голям мащаб, а взетите решения ще повлияят на развитието на страната поне за 5 години напред. Има вероятност в действие да влязат големи и мащабни планове и проекти, но има опасност от злополуки и катастрофи, ако нещо не е направено солидно и стабилно и са поети необмислени рискове. Възможно е един провал да се превърне в категоричен триумф или един триумф да се провали с гръм и трясък.

Можем да очакваме формиране на големи организации – политически, търговски, промишлени или в сферата на селското стопанство, които тепърва ще трябва да доказват ефективността си. Вниманието на обществото ще е насочено към всички значими институти и институции и тяхната дейност – ВУЗ-ове, министерства, болници. Проблемите с енергетиката и енергоносителите ще продължат да стоят на дневен ред. През целия месец статистици, социолози, финансисти и икономисти ще са много заети с проучвания и с изготвяне на статистики.

Ще бъдат поведени много политически и дипломатически действия с цел стабилизирането на страната и за постигане на определени цели в ЕС, като за целта ще се наложи да бъдат направени не леки компромиси. Има опасност от налагане на твърди политически решения, които ще създадат напрежение в обществото.

Отново ще бъдат повдигнати проблемите на жените и на тяхната роля в обществото. Ще има раздвижване и в религиозните среди, когато на дневен ред ще бъдат поставени политически, морални и етични въпроси на вероизповеданията в страната.

В сферата на вътрешната сигурност е възможно да избухне скандал, свързан с корупция, спекула или контрабанда.

Февруари.

Месецът ще е посветен на дипломацията и дипломатическите действия и ходове, целящи постигането на мир и разбирателство. Ще бъдат провеждани консултации, ще бъдат правени компромиси. Във всички сфери, засягащи финансите, икономиката и стопанската дейност ще се провеждат ревизии и одити. Ще се изготвят планове и стратегии за бъдеща стабилизация. На преден план ще излязат интересите на обществото, свързани най-вече с финанси и енергетика. В обсъждания и консултации ще бъдат засягани най-болезнени теми, включващи и проблемите с корупция, спекула и контрабанда. Всеки успех ще бъде възхваляван до небесата, всяка грешка ще бъде анатемосвана. Възможно е политиците да се опитат да манипулират общественото мнение повече от друг път, да се проявят като демагози, особено във връзка с бежанци, малцинства и поставени в неравностойно положение хора. Един от акцентите на месеца ще е свързан със социалните медии, с проблемите на сигурността на личните данни и съдържанието на публикациите. През целия месец ще се разисква надеждността на разпространяваната в медиите и социалните мрежи информация. Можем да очакваме по-голяма активност в сферата на изкуството и културата, в издателската дейности по въпросите наинтелектуалната собственост. Ще има по-засилен интерес към държавната и банковата администрация и техните дейности.

Март.

Ще се усети силен стремеж към подобряване на международните отношения. Можем да очакваме крупни хуманитарни мероприятия. Месецът ще премине и под знака на природата и природните ресурси и тяхната експлоатация, на опазването на природната среда.

През март ще се наложи да поправяме грешките, допуснати в края на миналата и началото на 2023 г. и за това ще се наложи да се съобразяваме с ограничения от всякакъв вид. Всяка недовършена, свършена на половина или как да е задача ще напомни за себе си по един категоричен начин. Ще има усилена обработка на данни и документи, много административна и логистична дейност. Навсякъде, особено в сферата на закона и реда ще се изисква строго спазване на правилата и законите, дори до крайност.

Месецът ще е посветен и на мащабни бизнес проекти целящи повишаване на производителността. Ще бъдат планирани и стартирани проекти за благоустройство на държавно и регионално ниво – строежи или ремонти на представителни сгради, на пътни магистрали. В същото време на дневен ред ще бъдат поставени проблемите, свързани с работната заетост, охраната на труда, осигуряването, условията на труд, почивки и заплащане на труда.

В някои представителни институции ще се появят нови лица, нови лидери, които тепърва ще трябва да доказват уменията, качествата и компетентността си. Въпросите, касаещи финанси, банки и финансиране във всички сфери – от енергетиката, промишлеността, строителството и търговията на едро, до търговията на дребно, услугите и социалните дейности отново ще бъдат поставени на дневен ред. Възможно е дейността на машиностроители, брокери, дилъри и прочие да събуди интереса на повече хора. Има опасност решенията, вземани от власт имащите да бъдат остро, дори яростно атакувани от страна на опонентите и обществото. Има опасност от организирани протестни действия.

Април.

Април ще донесе промени и стремеж към обновяване. Ще има колебания кое как да се направи. Основните теми ще са свързани с всички видове комуникации, с химическата и фармацевтичната промишленост и търговия, с болниците и Здравната каса.

Събитията ще се движат бързо и обществото често ще сменя фокуса на внимание. В един момент всички ще говорят за политика – вътрешна и външна, за финанси – вътрешен и външен дълг, за международни отношения, в следващия за демографската криза и последиците от нея, след това за всичко, свързано с електронния пренос на данни, за горивата, за магистрали и далекопроводи от всякакъв вид. Ще им по-оживена търговска дейност, по-засилен интерес към хазарта, по-агресивни реклами и по-сериозна спекулативна дейност.

Управлението на страната и проблемите свързани с него, особено с банки и финанси ще продължат да стоят на дневен ред. Ще бъдат провеждани политически и дипломатически дискусии и пазарлъци, ще се наложи да бъдат направени компромиси. В администрацията на всички ниваще кипи усилен труд. Ще бъдат изготвяни статистики на базата на събраната в страната информация.

През месеца ще има по-засилен интерес към изкуството и културата, към киното и театъра.

През месеца ще бъдат повдигнати темите за понижената раждаемост, за грижата за недоносени бебета, по въпросите, отнасящи се до неонатология, педиатрия, детските градини и първоначалното образование. Всички теми, свързани с хората със специфични проблеми – поставените в неравностойно положение, инвалидите, наркозависимите, алкохолиците, скитниците и просяците отново ще събудят интереса на обществото. Възможно е отново да се подеме темата със сексуалността, а има провокации във връзка с нея.

Отново можем да очакваме раздвижване в религиозните среди. Има опасност от прояви на ксенофобия и верска нетърпимост, на фанатизъм и противопоставяне и на манипулации в тази насока.

Май.

Времето ще е доста напрегнато, а очакванията, отправени към управляващите по-високи. Държавната администрация и нейната дейност ще се радват на засилен интерес. Ще има инициативи за благоустройство на населените места, за подобряване на условията на живот и труд, в здравеопазването и образованието. Ще бъде обърнато специално внимание на състоянието на средния и дребен бизнес. Друг акцент ще е темата за опазването на обществения ред, за спазването на закона и реда. За целта ще бъдат налагани твърде строги, дори неприемливи условия и изисквания. В същото време обществото ще е по-чувствително и към твърде строгите действия, и към проявите на безотговорност.

На обикновените домакинства ще се наложи да спазват строги финансови рамки.

Можем да очакваме по-засилена дейност в сферата на културата, туризма, търговията, услугите, в издателската дейност и интелектуалната собственост, в социалните медии и клюкарските хроники. Изобщо всички сцени, били те музикални, театрални или политически, ще действат на пълни обороти. Общественото внимание ще бъде насочено и към хуманитарни и дарителскиорганизации и движения. Можем да очакваме повече бракове, но и повече разводи.

През целия месец има опасност от компромати от всякакъв вид, от манипулиране на общественото мнение чрез ненадеждна информация, от скандали, свързани с корупция, спекула, контрабанда и разхищаване на пари и материални средства в по-голям мащаб.

Юни.

Темите, вълнували обществото през май ще продължат да стоят на дневен ред. През юни там, където в началото на годината е постигната стабилност, можем да очакваме напредък, там, където проблемите не са решени, те ще бъдат подлагани на експертен анализ с цел поправяне на грешките. Строителството и ремонтите на важни обекти, стартирано в началото на годината ще продължи, но има опасност от проблеми с финансирането и качеството на вложените материали.

Обществото ще прояви интерес към институтите, занимаващи се сточни науки и развиването на високи технологииособено в сферата на машиностроенето. В конкретна техническа или технологична област от науката и икономиката и, при положение, че са осигурени необходимите условия, е възможно да бъдат направени открития, да бъдат предложени за обсъждане нови идеи за напредък и просперитет.

По отношение на политиката ще се усети стремеж и към подобряване на международните отношения, и към постигане на вътрешна стабилност. Ще се търсят начини за усъвършенстване на управленските и административните модели. Ще бъде обърнато специално внимание на работата на държавната администрация.

Една от основните теми ще е грижата за осигуряването финансова стабилност и добро здравеопазване на възрастните хора. Проблемите с природата, природните ресурси и тяхната експлоатация, състоянието на горите и като цяло опазването на околната среда, водите и климата отново ще напомнят за себе си.

Възможни са изненадващи акции за разкриване на корупционни схеми. Ще бъдат налагани строги изисквания за ред, организация и дисциплина, възможно е да се появят проблеми във връзка със сигурността и реда.

От всякъде ще се чуват призиви за помощ по наболели въпроси, свързани най-вече с финансови проблеми и с работна заетост. Има вероятност големи групи от хора, страдащи от ограничения и липса на разбиране от страна на властимащите да заявят на висок глас своите нужди. Има опасност сериозно обещание, дадено от управляващите да не бъде изпълнено.

Юли.

Месецът ще е белязан от стремежа за постигане на стабилност във всички сфери на живота, но всяко решение, вземано от управляващите, ще бъде яростно атакувано от опонентите им. Можем да очакваме по-сериозна активност в международния търговски обмен, когато страната ни ще има шанс да сключи значим договор. Предимство ще имат мащабните проекти, разработвани от експерти от които се очаква напредък в развитието на икономиката като цяло.

Там, където е отбелязан напредък, ще можем да очакваме постигане на стабилност, там където има нерешени проблеми, те ще се задълбочат и има опасност от грандиозни неприятности. Възможно е един провалда се превърне в категоричен триумф или един триумф да се провали с гръм и трясък, от нещо дребно да произлезе нещо едро за добро или зло. Поради стремежа към по-бързо разрешаване на проблемите, каквито и да са те, има опасност от вземането на неадекватни решения, които ще повлекат след себе си нови проблеми. Възможно е да възникнат проблеми в сферата на химическата промишленост, сметищата, производството и търговията с лекарства. Проблемите с корупцията, спекулата и контрабандата ще продължат да стоят на дневен ред и като добавка ще се наложи да бъде обърнато специално внимание на незаконната търговия с лекарства, наркотични и упойващи вещества.

Ще се усети силен стремеж към промени, подновяване и подмладяване, подем в туризма, изкуството и културата, можем да очакваме повишаване на раждаемостта.

Август.

Ще има инициативи за подобряването на международните отношения, за постигане на мир и стабилност подети и от дипломатите, и от неправителствени хуманитарни организации и движения.

В страната ще бъдат подети инициативи за подобряване на условията на труд, в сферата на работната заетост и за благоустройство на населените места. Вниманието към средния и дребен бизнес, към здравеопазването, образованието, услугите, към проблемите, свързани с бежанци, малцинства и поставени в неравностойно положение хора ще е по-голямо. Има опасност от прояви на недоволство, свързани с осигуряването на лечение за редки, тежки и хронични заболявания, със осигуряването на адекватно здравеопазване за хората, поставени в неравностойно положение – инвалиди, крайно бедни, бежанци, наркозависими и алкохолици. Възможно е политиците да се опитат да манипулират общественото мнение по тези въпроси. Има опасност от натрапване на чужди ценности.

Изискванията за спазване на обществения ред законите ще бъдат по-строги, което може да доведе до прояви на недоволство. Пред управляващите ще бъдат изтъквани проявете на безотговорност и липсата на адекватни грижи по наболели въпроси. Можем да очакваме повече бракове, но и повече разводи. Обикновените домакинства ще трябва да се стремят към разумно изразходване на средствата си.

Септември.

В световен план опитите за постигане на мир и сигурност ще бъдат подновени. Възможна е появата на нови лица и в световната политика, и у нас.

За страната ни септември ще е месец на равносметка, особено по въпросите на финансите и финансовата администрация, на експертните решения във всички области, на извършените строителни и ремонтни работи. Ще бъде обърнато специално внимание на енергоносителите и горивата, на експлоатацията на природните ресурси и добива на природни богатства, на чистотата на водите и състоянието на речните корита.

Една от основните теми ще е грижата за осигуряването финансова стабилност и добро здравеопазване на възрастните хора. Болезнените теми от юли и август ще продължат да стоят на дневен ред, като има опасност в обществото да бъдеакумулирано някакво скрито напрежение, което ако не бъде забелязано и овладяно, може да предизвика сериозни проблеми през октомври.

Можем да очакваме раздвижване и в сферата на религията и вероизповеданията.

По отношение на закона и реда можем да очакваме изненадващи разкрития, свързани с корупция или контрабанда, със спекула от всякакъв вид – пари, доверие, информация. Има опасност да се разрази скандал, свързан с незаконна продажба на оръжия, който да засегне и България.

Октомври.

В икономиката предимство ще имат мащабните проекти, от които се очаква тласък в развитието на индустрията. И отчетените успехи, и отчетените проблеми ще са значими. Ще се появят и нови дългосрочни предложения и проекти, като ще бъдат правени строги преценки за ресурсите и възможностите ни за постигането им.

Темите на месеца, освен дежурните такива, ще са свързани с нови планове и проекти за постигане на финансова и икономическа стабилност. Състоянието на висшите учебни заведения и институтите, занимаващи се с разработката на високи технологиии на машиностроенето ще бъдат обсъждани широко.

Ще има сериозни прояви в сферата на изкуството и културата, възрожденски и будителски инициативи.

Но има опасност трупаното до сега недоволство, свързано с основните проблеми през годината да ескалира. Има опасност от прояви на ксенофобия и верска нетърпимост.

Ноември.

Основните теми на месеца ще са свързани със състоянието на обществото, с неговите обособени групи и със социалното разслояване, със съотношението бедност и богатство. На дневен ред ще бъдат поставени наболелите въпроси, свързани с финансово-материалното положение и социалния статус на средностатистическите домакинства като ориентир за общата картина. Въпросите, свързани с бежанци, с малцинства и с хора в крайна нужда отново ще са във фокуса на вниманието. Ще бъдат дискутирани и нивото на грамотност на населението и качеството на образователната ни система.

Ще има одити и проверки, изисквания за финансови отчети, особено във връзка с вътрешния и външен дълг на страната. Ще бъдат направени равносметки на ефективността на инициативите, поети от началото на годината. Всички проблеми, свързани с държавна администрация относно спазването на реда и закона, опазването на обществения ред, правораздаването, съдебната система и прокуратурата ще бъдат поставени на широко обсъждане, коментирано оживено по всички медии. Можем да очакваме и яростни критики, и взаимни обвинения, и опити за манипулиране на общественото мнение.

Декември.

Месецът ще е по-напрегнат от очакваното. В последния момент, в последния месец от годината ще се окаже, че има много и то важна работа за довършване или такава, която все още очаква да й бъде обърнато внимание, а това със сигурност ще създаде суматоха в съответните области. С цел справяне ще бъдат налагани строги правила, изисквания, ограничения и срокове, като в същото време има опасност от разхищение на средства и прахосничество в по-голям мащаб. Вероятността да бъдат налагани повече глоби за несвършена работа и изпуснати срокове е реална.

През целия месец ще имаме възможност за създаване на значими контакти и подписване на изгодни договори, а в последния момент ще имаме шанс да подпишем важен за страната ни договор, който да ни изкара на по-предни позиции в ЕС.

Ще бъде подложено на обсъждане състоянието на магистралите и далекопроводите, на държавната администрация, финансирането на образованието и дейността на Здравната каса. Ще бъдат поети инициативи за подпомагане на крайно бедни и изпаднали в крайна нужда хора.

Можем да очакваме по-засилена дейност в сферата на културата и изкуството, туризма, търговията, услугите, в издателската дейност и интелектуалната собственост, в социалните медии и клюкарските хроники.

26.12.2022 г.

Ели Маринова

Годината ще премине под знака на творчеството и авангардизма, на новите открития от научни и технологически, до исторически и археологически. Ще се появи засилен стремеж към усъвършенстване на управленските модели. Годината ще премине под знака на експертните решения.

Споделяне

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Този сайт използва Akismet за намаляване на спама. Научете как се обработват данните ви за коментари.

error: Content is protected !!